Algemene voorwaarden online veiling

Producten of diensten kunnen middels een online veiling worden aangeboden en worden verkocht. Indien de eigenaar van de website niet zelf de producten en/of diensten aanbiedt op de veiling, maar derde partijen, dan is er sprake van een veiling bemiddelingsplatform. Voor uw veiling bemiddelingsplatform stellen wij maatwerk algemene voorwaarden op. Verkoopt u uw producten of diensten middels een online veiling op uw eigen website, dan gaat het niet om bemiddeling. Uiteraard kunnen wij ook voor deze verkoop, op de door uzelf georganiseerde veiling, de algemene voorwaarden opstellen.

Prijs algemene voorwaarden veilingwebsite opstellen: vanaf € 399,-

Voor meer informatie over het laten opstellen van de algemene voorwaarden voor uw veilingwebsite neemt u contact met ons op.

Twee verschillende soorten voorwaarden bij bemiddeling

Een  veilingwebsite met een bemiddelende functie beschikt vaak over 2 verschillende soorten voorwaarden, te weten:

  1. Algemene voorwaarden voor de partijen die online veilingen starten en op de website producten of diensten aanbieden;
  2. Algemene voorwaarden voor de partijen die biedingen uitbrengen op de online veiling.

Om het voor de verschillende soorten gebruikers van de veilingwebsite overzichtelijk te houden, raden wij aan met 2 algemene voorwaarden te werken, zodat een gebruiker alleen informatie ontvangt die voor de betreffende gebruiker relevant is.

Eén “grote” algemene voorwaarden

Op uw verzoek is het ook mogelijk één “grote” algemene voorwaarden op te stellen. Voor aanbieders en bieders gelden dan dezelfde algemene voorwaarden. Kiest u voor één algemene voorwaarden, dan worden daar meerdere hoofdstukken in opgenomen. Eén hoofdstuk met de afspraken voor alle gebruikers van de website, het algemene gedeelte. Eén hoofdstuk met de afspraken voor de gebruikers die een online veiling starten, de aanbieders. En één hoofdstuk met de afspraken voor de gebruikers die een bod uitbrengen, de bieders.

Gebruik algemene voorwaarden online veiling

De gebruikers van de online veiling dienen gewezen te worden op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Derhalve adviseren wij de gebruiker tijdens het aanmaken van een account aan te laten klikken dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Naast het vakje voor akkoord staat de link naar uw algemene voorwaarden, zodat de gebruiker de algemene voorwaarden direct kan raadplegen.

Online veiling en herroepingsrecht

Indien de koper een consument is, dan is op de koopovereenkomst die middels de online veiling tot stand komt het herroepingsrecht van toepassing. Het herroepingsrecht houdt in dat de koper na de levering van het product het recht heeft de koopovereenkomst binnen 14 dagen te ontbinden en het product terug te sturen. Het is belangrijk dat in de algemene voorwaarden voor een online veiling de afspraken i.v.m. het herroepingsrecht worden opgenomen.

Geen herroepingsrecht bij openbare veiling

Het herroepingsrecht geldt niet voor openbare veilingen. Er is sprake van een openbare veiling indien consumenten persoonlijk aanwezig zijn of persoonlijk aanwezig zouden kunnen zijn op de veiling. Veilingen kunnen fysiek en tegelijkertijd online plaatsvinden, zogenaamde hybride veilingen. Indien een consument online heeft deelgenomen aan een hybride veiling en de hoogste bieder is, dan is het herroepingsrecht niet van toepassing. De consument heeft de mogelijkheid gehad om de zaak te bekijken bij de fysieke veiling, maar heeft ervoor gekozen dat niet te doen. De wetgever heeft besloten in een dergelijk geval de consument niet te beschermen.

Voorbeelden van veiling bemiddelingswebsites

Een bekend voorbeeld van een veilingwebsite waarop producten worden aangeboden en worden verkocht is Catawiki. Catawiki is zelf niet de verkopende partij, maar stelt een bemiddelingsplatform ter beschikking waarop een verkopende partij een online veiling kan starten en een potentiële koper een bod kan uitbrengen. Een voorbeeld van een online veiling van diensten is VakantieVeilingen. Ook VakantieVeilingen is niet de aanbieder van de vakanties, uitjes, tickets en producten die op de website worden aangeboden, maar heeft een bemiddelende functie.

Marktplaats geen online veiling

Op Marktplaats kunnen ook biedingen worden uitgebracht, maar dit betekent niet dat Marktplaats een veilingwebsite is. De advertenties op Marktplaats zijn geen online veilingen. Door een bod uit te brengen op Marktplaats is de bieder niet direct gebonden aan de koop. Het bod dient daarna nog geaccepteerd te worden door de verkopende partij. Het uitbrengen van een bod op Marktplaats dient te worden gezien als een uitnodiging om in onderhandeling te treden om te komen tot een (koop)overeenkomst.

Offerte algemene voorwaarden online veiling opstellen

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring