Algemene voorwaarden voor online dienst

Op diensten die via een website of online applicatie worden geleverd, kunnen algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard.  De algemene voorwaarden voor een online dienst worden ook wel gebruiksvoorwaarden genoemd. In de algemene voorwaarden voor een online dienst worden duidelijk de rechten en de plichten van de gebruiker omschreven.

Algemene voorwaarden online dienst laten opstellen

Gaat u een of meerdere online diensten leveren, dan stellen wij daarvoor de algemene voorwaarden op.

Prijs algemene voorwaarden online dienst opstellen: vanaf € 349,-

Voor vragen over het opstellen van algemene voorwaarden voor uw online dienst, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Gebruik algemene voorwaarden online dienst

Voordat de gebruiker gebruik kan maken van de online dienst dient hij aan te klikken dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de online dienst. Het aanvinkvakje “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” mag niet al voor de gebruiker aangevinkt zijn. Naast het aanvinkvakje dient een link te staan naar de algemene voorwaarden. Als de gebruiker op de link klikt, dan dienen de algemene voorwaarden op een dergelijke wijze gepresenteerd te worden zodat de gebruiker de algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als de algemene voorwaarden in PDF worden weergegeven.

Inhoud algemene voorwaarden online dienst

De inhoud van de algemene voorwaarden voor een online dienst is o.a. afhankelijk van het soort dienst dat online wordt geleverd. Bijvoorbeeld de volgende bepalingen kunnen in de algemene voorwaarden voor een online dienst worden opgenomen:

 • De looptijd van de overeenkomst. De overeenkomst tot de afname van een online dienst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangaan;
 • Indien voor het gebruik van de dienst een vergoeding betaald dient te worden, de facturatie- en betalingsafspraken;
 • Verplichtingen van de gebruiker en verboden handelingen;
 • Dat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor zijn inloggegevens;
 • Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de online dienst;
 • Gevolgen indien de gebruiker zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt;
 • Beperking van de aansprakelijkheid, waaronder situaties waarvoor de aanbieder van de dienst niet verantwoordelijk kan worden gesteld, zoals internetstoring of computervredebreuk door derden;
 • Indien van toepassing, het herroepingsrecht;
 • Klachtenafhandeling.

Bestelknop

Moet de gebruiker betalen voor de toegang tot de online dienst, dan is de gebruiker enkel aan de bestelling gebonden indien de gebruiker uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat hij een betalingsverplichting jegens de aanbieder van de online dienst heeft. In de wet is opgenomen dat hieraan is voldaan indien de tekst “Bestelling met betalingsverplichting” op de bestelknop staat.

Online dienst en het herroepingsrecht

Op de levering van een online dienst aan consumenten is het herroepingsrecht van toepassing. Dit betekent dat de gebruiker zijnde een consument het recht heeft de overeenkomst binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst te ontbinden. Het herroepingsrecht is bij een overeenkomst tot de levering van een online dienst niet van toepassing indien:

 • De consument uitdrukkelijk ermee akkoord is gegaan dat de aanbieder van de online dienst een aanvang maakt met de nakoming van de overeenkomst; en
 • De consument afstand doet van zijn herroepingsrecht zodra de aanbieder van de online dienst de overeenkomst is nagekomen.

Zie voor meer informatie over het herroepingsrecht Herroepingsrecht van consument bij bestelling via webshop. In de algemene voorwaarden voor een online dienst voor consumenten dienen duidelijk de regels te worden opgenomen die gelden i.v.m. het herroepingsrecht.

Offerte algemene voorwaarden online diensten opstellen

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring