Algemene voorwaarden schoonmaakbedrijf

Een schoonmaakbedrijf dient over goede en duidelijke algemene voorwaarden te beschikken, zodat voor de klant duidelijk is welke afspraken gelden indien hij een overeenkomst met het schoonmaakbedrijf aangaat.

Facturatie- en betalingsafspraken

In de algemene voorwaarden dienen de facturatie- en betalingsafspraken te worden opgenomen, zoals:

  • Wanneer de opdrachtgever wordt gefactureerd;
  • De betalingstermijn;
  • De gevolgen van het niet tijdig betalen van de factuur.
Prijs is kernbeding

De prijs die de klant voor de schoonmaakwerkzaamheden moet betalen is een zogenaamd kernbeding en moet in de overeenkomst worden opgenomen. Kernbedingen horen niet in algemene voorwaarden thuis.

Verplichtingen van de opdrachtgever

In de algemene voorwaarden kunnen de algemene verplichtingen van de opdrachtgever worden opgenomen en de gevolgen indien de opdrachtgever deze verplichtingen niet nakomt. Een van de verplichtingen kan bijvoorbeeld zijn dat de opdrachtgever tijdig toegang dient te verlenen tot de locatie waar de schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

Het is belangrijk dat de aansprakelijkheid van het schoonmaakbedrijf in de algemene voorwaarden zoveel mogelijk beperkt wordt. Derhalve dient in de algemene voorwaarden en opsomming te worden gemaakt van situaties/schades waarvoor het schoonmaakbedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Duurovereenkomsten

Gaat het schoonmaakbedrijf duurovereenkomsten met zijn klanten aan, dan dient de opzegtermijn en de wijze van opzegging in de algemene voorwaarden te worden opgenomen.

Opdrachtgevers zijn bedrijven en consumenten

Worden overeenkomsten aangegaan met bedrijven en met consumenten, dan moet in de algemene voorwaarden bij bepaalde artikelen een onderscheid worden gemaakt tussen de opdrachtgever zijnde een bedrijf en de opdrachtgever zijnde een consument. Sommige bepalingen in algemene voorwaarden dienen voor consumenten minder streng te zijn.

Algemene voorwaarden voor schoonmaakbedrijf nodig?

Heeft u algemene voorwaarden voor uw schoonmaakbedrijf nodig, dan kunnen wij die voor u opstellen. De algemene voorwaarden worden volledig op maat gemaakt.

Prijs opstellen algemene voorwaarden schoonmaakbedrijf: vanaf € 399,-

FORMULIER OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN OPSTELLEN

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring