Onderhuurovereenkomst bedrijfsruimte

Bent u de huurder van een bedrijfsruimte en gaat u de bedrijfsruimte (gedeeltelijk) onderverhuren, dan kunnen wij daarvoor de onderhuurovereenkomst opstellen.

Prijs onderhuurovereenkomst bedrijfsruimte opstellen: vanaf € 499,-

Ja, ik heb een contract voor onderverhuur nodig

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen voor het opstellen van een onderhuurovereenkomst voor een bedrijfsruimte, dan kunt u ons telefonisch 0516 – 427298 of via de e-mail de volgende informatie verstrekken:

  • Een omschrijving van de bedrijfsruimte die wordt onderverhuurd;
  • De looptijd van de onderhuurovereenkomst;
  • Waarvoor de bedrijfsruimte gebruikt mag worden;
  • Eventuele speciale verplichtingen van de onderhuurder.

Nadat u akkoord bent gegaan met onze offerte voor het opstellen van de onderhuurovereenkomst, neemt mr. Mirjam Geuze telefonisch contact met u op om de inhoud van de onderhuurovereenkomst te bespreken.

Wat staat er in een onderhuurovereenkomst?

In de onderhuurovereenkomst dient duidelijk omschreven te worden dat er sprake is van onderhuur. Bepaalde artikelen uit de onderhuurovereenkomst zullen gelijk zijn aan de artikelen uit de hoofdhuurovereenkomst. Wilt u door ons een onderhuurovereenkomst laten opstellen, dan ontvangen wij graag ook de hoofdhuurovereenkomst (indien aanwezig). Daarnaast is het belangrijk in de onderhuurovereenkomst op te nemen wat de onderhuurder wel en wat de onderhuurder niet mag veranderen aan het gehuurde.

Mag ik een bedrijfsruimte onderverhuren?

In beginsel is het onderverhuren van een bedrijfsruimte toegestaan, tenzij in de huurovereenkomst is opgenomen dat onderverhuur niet is toegestaan. Voordat u een bedrijfsruimte gaat onderverhuren, dient u na te gaan of een onderverhuur verbod in de huurovereenkomst is opgenomen. Staat in de huurovereenkomst dat het verboden is de bedrijfsruimte onder te verhuren, dan kunt u aan de verhuurder toestemming vragen voor het (deels) onderverhuren van de bedrijfsruimte.

 

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring