Algemene voorwaarden evenementenbureau

Een evenementenbureau dient over goede en duidelijke algemene voorwaarden te beschikken. De bepalingen die zijn opgenomen in de algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten die door een opdrachtgever aan het evenementenbureau worden verleend. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient de opdrachtgever gewezen te worden op de algemene voorwaarden van het evenementenbureau.

Onderwerpen die in algemene voorwaarden voor een evenementenbureau aan bod komen

De inhoud van de algemene voorwaarden voor een evenementenbureau is o.a. afhankelijk van alle bedrijfsactiviteiten van het evenementenbureau en van de werkwijze van het evenementenbureau. De volgende onderwerpen zullen meestal in de algemene voorwaarden voor een evenementenbureau aan bod komen:

 • Offertes & totstandkoming van de overeenkomst;
 • Annulering van de overeenkomst en de eventuele kosten die de opdrachtgever bij het annuleren van de overeenkomst dient te betalen;
 • Dat het evenementenbureau bij overmacht niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de eventuele schade die de opdrachtgever daardoor lijdt en een opsomming van overmachtssituaties;
 • Beperken van de aansprakelijkheid van het evenementenbureau;
 • Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever;
 • Opschorting & ontbinding van de overeenkomst door het evenementenbureau;
 • Wanneer het evenementenbureau factureert;
 • Betalingscondities & incassokosten.

Algemene voorwaarden evenementenbureau nodig?

Voor uw evenementenbureau kunnen wij duidelijke en rechtsgeldige algemene voorwaarden opstellen, zie Algemene voorwaarden opstellen.

Prijs opstellen algemene voorwaarden evenementenbureau: vanaf € 499,-

FORMULIER OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN OPSTELLEN

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring