Algemene voorwaarden groothandel

Levert u als groothandel producten aan bedrijven, dan is het van belang dat u op de bestellingen/koopovereenkomsten uw algemene voorwaarden van toepassing verklaart. In deze algemene voorwaarden staan alle algemene afspraken i.v.m. de leveringen.

Inhoud van de algemene voorwaarden voor een groothandel

In de algemene voorwaarden voor een groothandel zijn o.a. de volgende bepalingen van belang:

 • De leveringsafspraken, hierbij kan verwezen worden naar de Incoterms, bijvoorbeeld levering Ex works (Af fabriek);
 • De afnameverplichting van de klant;
 • Wanneer de facturatie geschiedt, bijvoorbeeld bij het plaatsen van de bestelling, voor de levering of achteraf;
 • Binnen welke termijn facturen betaald moeten worden en de gevolgen indien de klant niet tijdig betaalt;
 • De hoogte van de incassokosten;
 • Het eigendomsvoorbehoud;
 • Binnen welke termijn de klant dient te reclameren (klachttermijn) en op welke wijze;
 • Indien van toepassing, de (fabrieks)garantie die op de geleverde producten wordt verleend en situaties die tot gevolg hebben dat de garantie vervalt en/of dat klachten niet verder in behandeling worden genomen;
 • Niet-toerekenbare tekortkomingen van de groothandel (overmachtssituaties);
 • Omstandigheden en/of schades waarvoor de groothandel niet aansprakelijk is;
 • Prijswijzigingen.

Algemene voorwaarden laten opstellen voor groothandel

Voor uw groothandel kunnen wij complete en duidelijke algemene voorwaarden opstellen, zie ook Algemene voorwaarden opstellen.

Prijs opstellen algemene voorwaarden groothandel: vanaf € 399,-

FORMULIER OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN OPSTELLEN

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring