Algemene voorwaarden kinderopvang

Voor een buitenschoolse en binnenschoolse kinderopvang is het belangrijk om over goede algemene voorwaarden te beschikken, zodat het voor de ouders duidelijk is welke rechten en plichten zij hebben. Zodra een ouder zijn kind inschrijft bij de kinderopvang dient aan de ouder kenbaar te worden gemaakt dat op de inschrijving de algemene voorwaarden van de kinderopvang van toepassing zijn.

Wat staat er in algemene voorwaarden voor een kinderopvang?

Wat er in de algemene voorwaarden voor een kinderopvang moet staan, is o.a. afhankelijk van het soort kinderopvang dat wordt verzorgd en van de werkwijze van de kinderopvang. De volgende onderwerpen komen vaak aan bod in de algemene voorwaarden voor kinderopvang:

 • Verplichtingen van de ouder;
 • Openingstijden;
 • Gevolgen van het niet op tijd brengen of ophalen van het kind;
 • Ziekte van het kind;
 • Of en zo ja op welke wijze opvangdagen gewisseld kunnen worden;
 • De looptijd van de overeenkomst en opzegging;
 • Voor zover van toepassing, de vergoeding die in rekening wordt gebracht bij het voortijdig beëindigen van de overeenkomst door de ouder;
 • De financiële afspraken;
 • Gevolgen indien de ouder zijn financiële afspraken jegens de kinderopvang niet nakomt;
 • Schades waarvoor de kinderopvang niet aansprakelijk is.

Algemene voorwaarden voor kinderopvang laten opstellen

Voor uw kinderopvang kunnen wij complete en rechtsgeldige algemene voorwaarden opstellen. Bij het opstellen van de algemene voorwaarden wordt rekening gehouden met alle afspraken die u met de ouders maakt.

Prijs opstellen algemene voorwaarden kinderopvang: vanaf € 399,-

De prijs is inclusief eventuele correctierondes, zodat de geleverde algemene voorwaarden geheel voldoen aan uw wensen. Zie Algemene voorwaarden opstellen voor meer informatie over het laten opstellen van algemene voorwaarden.

FORMULIER OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN OPSTELLEN

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Zie ook:

 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring