Algemene voorwaarden schoonheidssalon

Een schoonheidssalon dient over algemene voorwaarden te beschikken, zodat het voor de cliënten van de schoonheidssalon duidelijk is wat hun rechten en plichten zijn en wat de regels zijn die gelden in de schoonheidssalon.

Inhoud algemene voorwaarden schoonheidssalon

Een van de verplichtingen die in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen, is het tijdig verstrekken door de cliënt van relevante informatie aan de schoonheidsspecialist, zoals over zijn/haar gezondheid. Daarnaast dient de cliënt tijdens een behandeling de instructies van de schoonheidsspecialist op te volgen.

Annuleren van een afspraak

Er kan in de algemene voorwaarden worden opgenomen dat de schoonheidssalon het recht heeft annuleringskosten aan de cliënt in rekening te brengen indien de cliënt de afspraak voor een behandeling niet tijdig annuleert of indien de cliënt niet verschijnt op de afspraak. Ook kan in de algemene voorwaarden worden opgenomen op welke wijze de cliënt de afspraak moet annuleren.

Algemene voorwaarden schoonheidssalon opstellen

Beperk de risico’s van uw schoonheidssalon door goede algemene voorwaarden te hanteren

Aansprakelijkheidsbeperkingen

In de algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid van de schoonheidssalon, binnen de grenzen van de wet, zoveel mogelijk beperkt. In de algemene voorwaarden wordt een opsomming opgenomen van schades en/of kosten waarvoor de schoonheidssalon niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Algemene voorwaarden voor schoonheidssalon nodig?

Voor uw schoonheidssalon kunnen wij maatwerk algemene voorwaarden opstellen.

Prijs opstellen algemene voorwaarden schoonheidssalon: vanaf € 349,-

FORMULIER OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN SCHOONHEIDSSALON

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie