Algemene voorwaarden klusbedrijf

Om de klant duidelijk te wijzen op zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden en om de aansprakelijkheid van het klusbedrijf zo veel mogelijk te beperken, is het voor een klusbedrijf belangrijk om over goede algemene voorwaarden te beschikken.

Algemene voorwaarden klusbedrijf laten opstellen

Voor uw klusbedrijf kunnen wij de algemene voorwaarden opstellen. Bij het opstellen van de algemene voorwaarden wordt rekening gehouden met alle soorten werkzaamheden die u uitvoert.

Prijs opstellen algemene voorwaarden klusbedrijf: vanaf € 499,-

Heeft u vragen over algemene voorwaarden voor een klusbedrijf of wilt u een offerte aanvragen, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Of u vult onderstaand formulier in voor het aanvragen van een offerte voor het opstellen van algemene voorwaarden voor uw klusbedrijf.

Inhoud algemene voorwaarden klusbedrijf

In de algemene voorwaarden voor een klusbedrijf staat o.a.:

  • De wijze waarop de overeenkomst tussen het klusbedrijf en de klant tot stand komt;
  • Dat het klusbedrijf bij het uitvoeren van de overeenkomst het recht heeft om derden in te schakelen;
  • De verplichtingen van de klant, zoals toegang verlenen tot de locatie waar de kluswerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en het verstrekken van alle relevante informatie;
  • Het beperken van de aansprakelijkheid van het klusbedrijf;
  • Wanneer er sprake is van overmacht en wat de gevolgen zijn als een overmachtssituatie zich voordoet. Weersomstandigheden kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat het klusbedrijf de overeenkomst niet (tijdig) kan uitvoeren;
  • De gevolgen indien de klant een verleende opdracht annuleert.

Klanten zijn bedrijven en consumenten

Voert u zowel kluswerkzaamheden uit voor bedrijven als voor consumenten, dan moet in de algemene voorwaarden daarmee rekening worden gehouden. In de wet zijn namelijk bepalingen opgenomen waarvan niet ten nadele van een consument, maar wel ten nadele van een bedrijf, mag worden afgeweken in algemene voorwaarden, zie ook Consumentenrecht en algemene voorwaarden.

FORMULIER OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN OPSTELLEN

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring