Kies voor ├ęcht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Privacy & AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing (AVG). In Nederland zijn aanvullende regels neergelegd in de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Deze wetgeving verplicht u zorgvuldig en transparant om te gaan met Persoonsgegevens. Iedere onderneming verwerkt op een of andere manier persoonsgegevens (bijv. klantgegevens, gegevens van derden of van uw medewerkers). Ook voor uw onderneming betekent dit dus een flinke toename van verplichtingen en verantwoordelijkheden.

De privacy experts van de Juridische Supermarkt kunnen u adviseren hoe u op een verantwoordelijke en praktisch haalbare manier kunt omgaan met deze privacywetgeving en de daarbij behorende verplichtingen en verantwoordelijkheden. Daarnaast procederen wij over het privacyrecht en aan het privacyrecht gerelateerde kwesties en kunnen wij zorgdragen voor al uw aan het privacyrecht gerelateerde documenten.

Hieronder treft u een overzicht aan van de privacyrechtelijke documenten die wij o.a. voor u kunnen verzorgen. Staat het document dat u nodig heeft er niet bij of heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen.

>> Privacy beleid

Indien u persoonsgegevens verwerkt, dan volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat u bepaalde informatieplichten heeft jegens de personen van wie u persoonsgegevens verwerkt. Deze informatieplichten en overige informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een privacy beleid.

>> Verwerkersovereenkomst

Indien een partij in opdracht van een andere partij persoonsgegevens verwerkt, dan zijn partijen op grond van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring