Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

SaaS-overeenkomst opstellen

Wordt software online beschikbaar gesteld en niet op een computer geïnstalleerd, dan is er sprake van software-as-a-service. De afspraken omtrent het gebruik van deze software worden vastgelegd in een SaaS-overeenkomst (Software-as-a-Service overeenkomst). Wij stellen maatwerk SaaS-contracten op.

Prijs SaaS-overeenkomst opstellen: vanaf € 399,-

Ja, ik wil een SaaS-overeenkomst laten opstellen

Voor het opstellen van een SaaS-overeenkomst hebben wij bepaalde informatie van u nodig, zoals:

 • Uw bedrijfsgegevens;
 • Een omschrijving van de werking van de online software waarop de SaaS-overeenkomst betrekking heeft;
 • Eventuele overige diensten, zoals ondersteuning, die in het kader van de SaaS-overeenkomst worden geleverd;
 • De looptijd van de SaaS-overeenkomst.

Deze informatie kunt u telefonisch 0516 – 427298 of via de e-mail aan ons kenbaar maken. Vervolgens wordt een vrijblijvende offerte gestuurd voor het opstellen van de SaaS-overeenkomst.

SaaS-overeenkomst wat is dat?

Een SaaS-overeenkomst is de overeenkomst waarin de afspraken staan en eventueel de serviceniveau’s i.v.m. software die online beschikbaar wordt gesteld. Middels een SaaS-overeenkomst wordt een gebruiksrecht op online software verleend. Een SaaS-overeenkomst wordt ook wel een (software)licentieovereenkomst genoemd.

De inhoud van een SaaS-overeenkomst

De afspraken die verwerkt worden in een SaaS-overeenkomst zijn o.a. afhankelijk van het soort software dat online beschikbaar wordt gesteld en of op de SaaS-overeenkomst algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. De volgende onderwerpen kunnen onderdeel zijn van een SaaS-overeenkomst:

 • Omschrijving van de online software;
 • Inwerkingtreding, looptijd en opzegging van de SaaS-overeenkomst;
 • Gebruiksbeperkingen;
 • Op welke wijze(n) storingen in de online software gemeld kunnen worden;
 • Updates;
 • Inlogcodes;
 • (Periodieke) kosten;
 • Facturatie- en betalingsafspraken.

SaaS-overeenkomst en de AVG

Indien middels de online software persoonsgegevens worden opgeslagen, dan zijn de leverancier van de online software en de afnemer van de online software ingevolge de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) verplicht de afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens vast te leggen. Deze afspraken staan in een verwerkersovereenkomst. Voor het laten opstellen van een verwerkersovereenkomst zie Verwerkersovereenkomst opstellen.

Algemene voorwaarden voor SaaS-overeenkomst

Op de SaaS-overeenkomst kunnen algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. In de algemene voorwaarden staan o.a. aansprakelijkheidsbeperkingen, gevolgen niet tijdige betaling, intellectuele eigendomsrechten, opschorting en ontbinding. Ga naar Algemene voorwaarden opstellen voor meer informatie over het laten opstellen van algemene voorwaarden voor uw bedrijf.

 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring