Algemene voorwaarden ICT-bedrijf

De inhoud van de algemene voorwaarden van een ICT-bedrijf is o.a. afhankelijk van:

  • Het soort overeenkomsten dat u met uw klanten aangaat, zoals softwareontwikkelingsovereenkomsten, software-as-a-service overeenkomsten, onderhoudsovereenkomsten, licentieovereenkomsten, hostingovereenkomsten en koopovereenkomsten;
  • Of het ICT-bedrijf ook ICT-diensten levert aan consumenten;
  • Of in opdracht van de klant maatwerk wordt geleverd;
  • Of het ICT-bedrijf ook consultancy diensten levert.

Wij kunnen duidelijke en complete algemene voorwaarden voor uw ICT-bedrijf opstellen, zie Algemene voorwaarden opstellen.

Prijs opstellen algemene voorwaarden ICT: vanaf € 399,-

Intellectuele eigendomsrechten

Het artikel over de intellectuele eigendomsrechten is in de algemene voorwaarden voor een ICT-bedrijf erg belangrijk, aangezien de intellectuele eigendomsrechten op ter beschikking gestelde software of online diensten bij het ICT-bedrijf berusten en de meeste ICT-bedrijven niet willen dat de klant recht heeft op de broncode. Aan de klant wordt een gebruiksrecht verleend op de software of online dienst, de zogenaamde licentie. De voorwaarden waaronder de klant gebruik mag maken van de software of online diensten en de gevolgen indien de klant niet voldoet aan de gebruiksvoorwaarden moeten in de algemene voorwaarden verwerkt worden.

Hardware

Wordt aan de klant hardware geleverd, dan dient de inhoud van de algemene voorwaarden daarop afgestemd te zijn. In de algemene voorwaarden kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat de garantie van de hardware via de fabrikant van de hardware loopt.

Duurovereenkomsten

Worden i.v.m. de ICT-diensten met klanten duurovereenkomsten aangegaan, dan kan de looptijd van de overeenkomst, de opzegtermijn en de wijze van opzegging in de algemene voorwaarden verwerkt worden. Met klanten, die geen consument zijn, kan worden overeengekomen dat de overeenkomst automatisch na het verstrijken van de looptijd stilzwijgend verlengd wordt.

Verplichtingen van klanten

Klanten van ICT-bedrijven hebben zelf bepaalde verplichtingen of verantwoordelijkheden. Zo dient de klant tijdig alle informatie, documentatie en apparatuur aan het ICT-bedrijf ter beschikking te stellen die het ICT-bedrijf nodig heeft om de ICT-diensten te kunnen leveren. De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de klant dienen duidelijk in de algemene voorwaarden van het ICT-bedrijf omschreven te worden.

Offerte algemene voorwaarden ICT

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring