Wetswijziging spam

Per 1 januari 2012 is de nieuwe Code E-mail in werking getreden. De Code E-mail maakt onderdeel uit van de Nederlandse Reclame Code. Ingevolge de Code E-mail is het enkel toegestaan om ongevraagde commerciële e-mailberichten, zogenaamde spam, naar bedrijven of consumenten te sturen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De ontvanger dient toestemming te hebben gegeven voor het versturen van commerciële e-mailberichten;
 • De toestemming moet actief gegeven zijn, dus geen vooraf aangevinkt vakje;
 • Aan de ontvanger moet duidelijk kenbaar worden gemaakt waarvoor zijn e-mailadres gebruikt zal worden;
 • De toestemming mag niet alleen in algemene voorwaarden of in een privacy statement verwerkt zijn;
 • Indien het aantal commerciële e-mailberichten dat gestuurd gaat worden meer is dan dat de ontvanger mocht verwachten, dan dient de frequentie duidelijk aan de ontvanger kenbaar te worden gemaakt.

Uitzondering bij bestaande klanten

Het is niet noodzakelijk om aan reeds bestaande klanten toestemming te vragen voor het versturen van commerciële e-mailberichten indien:

 • De commerciële e-mail betrekking heeft op producten en/of diensten die gelijk of gelijksoortig zijn aan het product en/of dienst die de klant heeft afgenomen;
 • Het e-mailadres van de klant is verkregen bij de verkoop van het product en/of de dienst;
 • Bij het verstrekken door de klant van zijn e-mailadres aan de klant kenbaar is gemaakt dat zijn e-mailadres gebruikt gaat worden voor commerciële e-mailberichten;
 • De klant de mogelijkheid is geboden verzet aan te tekenen tegen het gebruik van zijn e-mailadres.

Afmelden voor nieuwsbrieven

De ontvanger van commerciële e-mailberichten moet altijd de mogelijkheid worden geboden om zich kosteloos op elektronische wijze af te melden. De afmelding moet op een gemakkelijke wijze plaats kunnen vinden, dus zonder dat de ontvanger op een website hoeft in te loggen.

Inhoud van de commerciële e-mail

De inhoud van de e-mail dient te voldoen aan de algemene regels van de Nederlandse Reclame Code. Uit de e-mail moet duidelijk blijken dat het om reclame gaat. De bijlage van een commerciële e-mail mag niet groter zijn dan 150 kb.

 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring