Blog rechtsgebied: Privacy

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden indien u daarvoor een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel heeft. Eén van de grondslagen waarop de gegevensverwerking gebaseerd kan zijn, is de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.
Eisen waarin de toestemming moet voldoen

Lees verder >

Cookies

Op 5 juni 2012 is de zogenaamde Cookiewet in werking getreden. De nieuwe cookieregeling is opgenomen in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet. De wetswijziging houdt in het kort in dat bedrijven die gebruik maken van cookies de gebruiker van de website daarover duidelijk en volledig moet informeren en toestemming hiervoor moet vragen.

Lees verder >

Spam

Per 1 januari 2012 is de nieuwe Code E-mail in werking getreden. De Code E-mail maakt onderdeel uit van de Nederlandse Reclame Code. Ingevolge de Code E-mail is het enkel toegestaan om ongevraagde commerciële e-mailberichten, zogenaamde spam, naar bedrijven of consumenten te sturen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Lees verder >
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie