Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden indien u daarvoor een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel heeft. Eén van de grondslagen waarop de gegevensverwerking gebaseerd kan zijn, is de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.

Eisen waarin de toestemming moet voldoen

De toestemming dient aan een aantal criteria te voldoen:

  1. De betrokkene moet zijn wil in vrijheid hebben geuit;
  2. De toestemming van de betrokkene moet gericht zijn op bepaalde gegevensverwerking;
  3. De toestemming moet ondubbelzinnig zijn.
Ad. 1. Vrije wil

De toestemming geschiedt niet onder dwang dus de betrokkene zal zijn wil in vrijheid uiten.

Ad. 2. Gericht op bepaalde verwerking

De toestemming moet gericht zijn op de door u beoogde verwerking. U dient een betrokkene vóór het geven van de toestemming zo te informeren dat hij begrijpt waarvoor hij toestemming geeft. U mag er dus niet vanuit gaan dat de betrokkene wel weet wat u met de gegevens gaat doen.

Ad. 3. Ondubbelzinnig

Er mag geen twijfel bestaan over de toestemming van de betrokkene. Om gebruik te mogen maken van de persoonsgegevens van de betrokkene is het niet voldoende dat de betrokkene akkoord gaat met de algemene voorwaarden waarin de toestemming verwerkt is. Dit wordt niet gezien als een uitdrukkelijke toestemming.

Wettelijke eisen verwerking van persoonsgegevens

Verder dient de verwerking (in het kort) o.a. aan de volgende eisen te voldoen:

  • De gegevensverwerking mag niet onverenigbaar zijn met het doel waarvoor u de gegevens heeft verzameld;
  • Uw gegevens dienen gelet op het doel waarvoor ze worden verwerkt: toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn.

De betrokkene heeft een recht van verzet als het verwerken van zijn persoonsgegevens geschiedt voor direct marketingdoeleinden. U dient de betrokkene te wijzen op het recht van verzet. Indien nieuwsbrieven via de e-mail worden verstuurd, dient daarbij telkens te worden gewezen op de mogelijkheid tot het doen verzet. In elke elektronische nieuwsbrief die naar een betrokkene wordt gestuurd, dient een link te staan waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor nieuwsbrieven.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring