Wat is een onderhoudscontract?

Een onderhoudscontract is een duurovereenkomst waarbij een partij zich tegenover een andere partij verplicht om gedurende het onderhoudscontract onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan een of meerdere zaken. Heeft het onderhoudscontract betrekking op software of online applicatie, dan wordt het onderhoudscontract ook wel service-level-agreement genoemd. Voor het laten opstellen van een onderhoudscontract zie Onderhoudscontract opstellen.

In het onderhoudscontract wordt omschreven welke werkzaamheden niet en welke werkzaamheden wel onder het onderhoudscontract vallen. Voor het onderhoud dat  in het kader van het onderhoudscontract wordt uitgevoerd, wordt vaak aan de afnemer een periodieke vergoeding in rekening gebracht.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring