Bruikleenovereenkomst wat moet er in staan?

In de bruikleenovereenkomst staan de afspraken tussen de partij die een zaak in bruikleen geeft en de partij die een zaak in bruikleen ontvangt. Een bruikleenovereenkomst kan betrekking hebben op een of meerdere zaken. In de bruikleenovereenkomst dient o.a. het volgende te worden opgenomen:

 • Een omschrijving van de zaak die in bruikleen wordt gegeven;
 • Waarvoor de in bruikleen gegeven zaak gebruikt mag worden;
 • De inwerkingtreding en de looptijd van de bruikleenovereenkomst. Een bruikleenovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd worden aangegaan;
 • De gevolgen indien de in bruikleen gegeven zaak tijdens de bruikleenperiode verloren gaat of beschadigd raakt;
 • Eventueel de voorwaarde(n) waaronder de zaak in bruikleen wordt gegeven.

Bruikleenovereenkomst laten opstellen met duidelijke inhoud? Voor het in bruikleen geven van een of meerdere (on)roerende zaken kunnen wij de bruikleenovereenkomst opstellen.

Voorwaarden in bruikleenovereenkomst

Een zaak kan in bruikleen worden gegeven tegen een of meerdere bepaalde voorwaarden. Wat wij bijvoorbeeld tegenkomen is dat een machine door een afnemer in bruikleen wordt gegeven en dat de bruiklener deze machine alleen mag gebruiken voor het produceren van goederen voor de afnemer.

Afname verplichting in bruikleenovereenkomst

Een bepaalde afnameverplichting kan onderdeel zijn van de bruikleenovereenkomst. Voorbeeld: De leverancier geeft een apparaat, zoals koffiemachine of citruspers, in gebruikleen en de lener dient de verbruiksgoederen, zoals koffie resp. sinaasappels, af te nemen van de leverancier.

In bruikleen geven van verkoopdisplay

Ook kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat de producten van een leverancier in een in bruikleen gegeven verkoopdisplay in de winkel van de afnemer geplaatst dienen te worden. In een dergelijk geval kunnen de afspraken over de bruikleen, i.p.v. in een bruikleenovereenkomst, in de algemene voorwaarden van de leverancier opgenomen worden.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 070 – 392 39 95

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring