Wat is een bruikleenovereenkomst?

De naam zegt het eigenlijk al, de bruikleenovereenkomst is een overeenkomst waarin de afspraken worden opgenomen tussen de uitlener en de lener i.v.m. het uitlenen van een zaak zodat de lener de zaak kan gebruiken. Bruikleen is “lenen” en een bruikleenovereenkomst wordt ook wel een uitleenovereenkomst genoemd.

Roerende of onroerende zaak

De bruikleenovereenkomst kan betrekking hebben op een roerende zaak, zoals een auto of machine, of op een onroerende zaak, zoals een woning of bedrijfsruimte. De uitlener blijft gedurende de periode van de bruikleen de eigenaar van de zaak.

Bruikleenovereenkomst schriftelijk verplicht?

Voor de geldigheid van een bruikleenovereenkomst is niet verplicht dat een schriftelijke bruikleenovereenkomst wordt aangegaan. Indien een ladder van de buurman worden geleend, dan is het zeer ongebruikelijk om de afspraken over het uitlenen schriftelijk vast te leggen. Zodra de zaak die in bruikleen wordt gegeven kostbaar is, zoals een auto of (productie)machine, dan kan het zeker verstandig zijn de afspraken op te nemen in een schriftelijke bruikleenovereenkomst.

Geen kosten voor gebruik

Voor het in bruikleen geven van de zaak worden geen kosten in rekening gebracht. In de wet wordt dit omschreven als “gebruik om niet”. Moet betaald worden voor het gebruiken van de zaak, dan zal er waarschijnlijk sprake zijn van huur. Er is dan een huurovereenkomst nodig en niet een bruikleenovereenkomst. Wordt een woning in bruikleen gegeven, dan mag wel een verbruiksvergoeding aan de gebruiker in rekening worden gebracht. Deze verbruiksvergoeding dient enkel kostendekkend te zijn.

Bruikleenovereenkomst tussen werkgever en werknemer

Indien de werkgever een zaak aan een werknemer uitleent, zoals een telefoon of laptop, dan kan de bruikleenovereenkomst onderdeel uitmaken van een arbeidscontract. De bruikleenovereenkomst dient dan als bijlage bij het arbeidscontract gevoegd te worden.  Wordt aan een werknemer een auto in bruikleen gegeven, dan zullen de afspraken daaromtrent over het algemeen worden opgenomen in een autoregeling.

Bruikleenovereenkomst in de wet

In de wet staat dat de lener als een “goed huisvader” voor de geleende zaak dient te zorgen. De lener mag de geleende zaak alleen gebruiken in overeenstemming met de aard van de zaak of zoals in de bruikleenovereenkomst is opgenomen. De lener is aansprakelijk voor verlies en beschadiging van de geleende zaak. Normale slijtage van de geleende zaak is voor risico van de uitlener.  De kosten voor het onderhoud van de geleende zaak zijn voor rekening van de lener, tenzij partijen in de bruikleenovereenkomst anders zijn overeengekomen. De lener dient de geleende zaak te retourneren:

  • Na het verstrijken van de in de bruikleenovereenkomst opgenomen periode;
  • Op eerste verzoek van de uitlener indien de uitlener de zaak dringend nodig heeft voor eigen gebruik.

De wettelijke regels over de de bruikleenovereenkomst zijn van regelend recht. Dit betekent dat in de bruikleenovereenkomst van de wettelijke regels kan worden afgeweken.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring