Consignatieovereenkomst, wat staat er in?

In de consignatieovereenkomst staan de afspraken tussen de eigenaar van een zaak die in consignatie wordt gegeven en een verkoper, zie ook Wat is een consignatieovereenkomst? Vaak zullen o.a. de volgende onderwerpen in een consignatieovereenkomst worden opgenomen:

1. Zaken die in consignatie worden gegeven

Eventueel kan in de consignatieovereenkomst worden verwezen naar een bijlage waarin de zaken staan omschreven. Ook kunnen in de consignatieovereenkomst afspraken worden opgenomen over het ter beschikking stellen van een nieuwe zaak op het moment dat de zaak verkocht is.

2. Locatie van de verkoper

De locatie waar de verkoper de zaken te koop aanbiedt kan bijvoorbeeld zijn een winkel, showroom of gallery. In de consignatieovereenkomst kan worden opgenomen dat het de verkoper niet is toegestaan de zaken van de locatie te verwijderen zonder toestemming van de eigenaar.

3. Koopsom van zaken

Het is de verkoper niet toegestaan de zaken te verkopen tegen een andere prijs dan de verkoopprijs die partijen in de consignatieovereenkomst zijn overeengekomen.

4. Vergoeding voor de verkoper

De verkoper ontvangt een vergoeding nadat de zaak verkocht is. De hoogte van de vergoeding staat in de consignatieovereenkomst. Indien de verkoper de koopsom int namens de eigenaar, dan kan de vergoeding verrekend worden met de koopsom die de verkoper aan de eigenaar betaalt.

5. Wie verzekert de zaken

Het risico van diefstal of beschadiging van de zaken kan rusten bij de eigenaar of bij de verkoper. In de consignatieovereenkomst staat welke partij de zaken dient te verzekeren.

Ga naar Consignatieovereenkomst opstellen voor het laten opstellen van een maatwerk consignatieovereenkomst.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring