Huurovereenkomst Leegstandwet wettelijke eisen

In de wet zijn een aantal eisen opgenomen waaraan de huurovereenkomst voor bepaalde tijd op basis van de Leegstandwet dient te voldoen.

Soorten woningen die tijdelijk verhuurd kunnen worden

De Leegstandwet biedt de eigenaar van een bepaalde leegstaande woning de mogelijkheid om deze tijdelijk te verhuren. De volgende soorten woonruimtes kunnen o.a. op grond van de Leegstandwet tijdelijk verhuurd worden:

 De woonruimte in een voor verkoop bestemde woning, die:

  • Nog nooit bewoond is geweest;
  • In de 12 maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar bewoond is geweest;
  • In de 10 jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts 3 jaar verhuurd is geweest;

De woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning.

Looptijd, opzegtermijn, vergunning en vormvereisten

De tijdelijke huurovereenkomst dient voor minimaal 6 maanden te worden aangegaan. De verhuurder dient een opzegtermijn in acht te nemen van 3 maanden. Voor de huurder is de opzegtermijn minimaal 1 maand. Voor de tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet dient u een vergunning te hebben van de gemeente waarin de woonruimte ligt die u wilt verhuren. De vergunning geldt voor 5 jaar. De tijdelijke huurovereenkomst op basis van de Leegstandwet dient schriftelijk te worden aangegaan.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring