Blog rechtsgebied: Huurrecht

Wetswijziging woning tijdelijk verhuren

Vanaf 1 juli 2016 is er nieuwe wetgeving in werking getreden i.v.m. het tijdelijk verhuren van een woning. De aanpassing maakt onderdeel uit van de Wet Doorstroming Huurmarkt. Door de wetswijziging eindigt een huurovereenkomst voor bepaalde tijd zonder dat er sprake moet zijn van een wettelijke opzeggrond.

Lees verder >

Verhuur 290-bedrijfsruimte en wetgeving

Indien de huurovereenkomst betrekking heeft op een 290-bedrijfsruimte, dan wordt de inhoud van de huurovereenkomst o.a. bepaald door dwingendrechtelijke wetsbepalingen. Er is sprake van een 290-bedrijfsruimte indien:

Lees verder >

Verhuur 230a-bedrijfsruimte en wetgeving

Indien de huurovereenkomst betrekking heeft op een onroerende zaak, niet zijnde een woonruimte of een winkelruimte in de zin van het Burgerlijk Wetboek (BW), dan valt de huurovereenkomst onder de werking van artikel 7:230a BW. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een huurovereenkomst voor een garage, kantoorpand, praktijkruimte of werkplaats, hierna te noemen “230a-bedrijfsruimte”.

Lees verder >

Huurbescherming en opzeggen huurovereenkomst woonruimte

Een huurder van een woonruimte heeft huurbescherming, tenzij er sprake is van een van de wettelijke opzeggronden. Dit betekent dat de verhuurder de huurovereenkomst van een woonruimte niet zo maar kan opzeggen.

Lees verder >

Verplichtingen van de huurder

De huurder is verplicht de tegenprestatie op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen. Dit zal meestal betekenen dat de huurder de huurprijs op tijd aan de verhuurder dient te betalen.

Lees verder >

Verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder is verplicht de gehuurde zaak gedurende de huurperiode aan de huurder ter beschikking te stellen. Dit zal over het algemeen betekenen dat de verhuurder de gehuurde zaak in de macht van de huurder dient te brengen.

Lees verder >

Wat is een huurovereenkomst?

Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt aan de huurder een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te geven en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. De tegenprestatie is meestal het betalen van een bedrag per huurperiode.

Lees verder >

Huurovereenkomst wat moet er in staan?

In een huurovereenkomst staan de afspraken tussen de verhuurder en een huurder. Een huurovereenkomst kan betrekking hebben op één of meerdere zaken. Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt tussen de huurovereenkomst voor een roerende zaak (zoals een auto of machine) en de huurovereenkomst voor een onroerende zaak (zoals een woning of bedrijfsruimte).

Lees verder >

Leegstaande woning makkelijker tijdelijk verhuren

Vanaf 1 juli 2013 is het makkelijker om uw leegstaande woning die te koop staat tijdelijk te verhuren op basis van de Leegstandwet. De wijzigingen houden in dat:

Lees verder >

Huurovereenkomst Leegstandwet wettelijke eisen

In de wet zijn een aantal eisen opgenomen waaraan de huurovereenkomst voor bepaalde tijd op basis van de Leegstandwet dient te voldoen.

Lees verder >
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie