Wetswijziging woning tijdelijk verhuren

Vanaf 1 juli 2016 is er nieuwe wetgeving in werking getreden i.v.m. het tijdelijk verhuren van een woning. De aanpassing maakt onderdeel uit van de Wet Doorstroming Huurmarkt. Door de wetswijziging eindigt een huurovereenkomst voor bepaalde tijd zonder dat er sprake moet zijn van een wettelijke opzeggrond. De tijdelijke huurovereenkomst kan worden aangegaan voor:

  • 2 jaar of korter bij de verhuur van een zelfstandige woonruimte;
  • 5 jaar of korter bij de verhuur van een onzelfstandige woonruimte (kamer).

De huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de tijd is verstreken waarvoor de huurovereenkomst is aangegaan.

Informatieplicht verhuurder

Let op: Om de huurovereenkomst van rechtswege te laten eindigen, dient de verhuurder niet eerder dan 3 maanden maar uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de looptijd van de huurovereenkomst de huurder over de dag waarop de huur verstrijkt schriftelijk te informeren.

Wordt niet aan de bovengenoemde voorwaarde voldaan en informeert de verhuurder de huurder niet op het juiste moment over het verstrijken van de huur, dan wordt de huurovereenkomst verlengd voor onbepaalde tijd. Het verlengen van de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft tot gevolg dat de verhuurder de huurovereenkomst enkel kan opzeggen indien er sprake is van een van de wettelijke opzeggronden.

Verlenging van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Wordt de huurovereenkomst voor bepaalde tijd met dezelfde huurder verlengd, de wordt de verlengde huurovereenkomst opgevat als een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De huurovereenkomst voor bepaalde tijd kan dus niet voor een bepaalde periode verlengd worden.

Auteur: mr. Mirjam Geuze
Specialist: contractenrecht, huurrechthandelsrecht, ICT-recht, intellectueel eigendomsrecht

info@juridische-supermarkt.nl

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring