Verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder is verplicht de gehuurde zaak gedurende de huurperiode aan de huurder ter beschikking te stellen. Dit zal over het algemeen betekenen dat de verhuurder de gehuurde zaak in de macht van de huurder dient te brengen.

Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden

De gehuurde zaak dient bij aanvang van de huurovereenkomst zich in goede staat te bevinden. Dit betekent dat de gehuurde zaak bij aanvang van de huurovereenkomst de eigenschappen dient te bezitten die de huurder mocht verwachten. Indien deze eigenschappen ontbreken of de gehuurde zaak zich niet in goede staat bevindt, dan is de verhuurder verplicht herstelwerkzaamheden aan de gehuurde zaak uit te voeren.

Voldoet de verhuurder niet aan zijn plicht tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden, dan is de huurder bevoegd zelf de herstelwerkzaamheden uit te (laten) voeren en de hieraan verbonden kosten aan de verhuurder in rekening te brengen. Deze kosten mag de huurder verrekenen met de huurprijs die hij dient te betalen.

Uitzondering op de plicht tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden

De verhuurder is niet verplicht de herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien het verhelpen van de gebreken onmogelijk is of zulke hoge kosten met zich meebrengen, dat niet van de verhuurder kan worden verwacht dat hij de herstelwerkzaamheden uitvoert. In een dergelijk geval zijn zowel de huurder als de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst te ontbinden.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring