Verplichtingen van de huurder

De huurder is verplicht de tegenprestatie op de overeengekomen wijze en tijdstippen te voldoen. Dit zal meestal betekenen dat de huurder de huurprijs op tijd aan de verhuurder dient te betalen.

Goed huurderschap

De huurder is verplicht zich als een goed huurder te gedragen. De huurder is in beginsel niet verplicht de gehuurde zaak te gebruiken. Echter indien het gehuurde een onroerende zaak betreft, dan blijkt uit de jurisprudentie dat de huurder dan wel verplicht is om de gehuurde onroerende zaak feitelijk te gebruiken. De huurder gedraagt zich niet als een goed huurder indien hij aan anderen overlast bezorgt. De huurder dient de gehuurde zaak te gebruiken overeenkomstig de overeengekomen bestemming.

Geen veranderingen aanbrengen aan de gehuurde zaak

Het is de huurder niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, wijzigingen aan de gehuurde zaak aan te brengen of de gehuurde zaak te veranderen, tenzij de wijzigingen of toevoegingen aan het einde van de huurovereenkomst zonder noemenswaardige kosten verwijderd kunnen worden.

Melding van gebreken

De huurder is verplicht gebreken aan de gehuurde zaak zo spoedig mogelijk aan de verhuurder te melden, zodat de verhuurder deze gebreken kan herstellen.

Opleveringsplicht

De huurder is verplicht de gehuurde zaak aan het einde van de huurovereenkomst weer aan de verhuurder ter beschikking te stellen. Indien partijen bij het tot stand komen van de huurovereenkomst een beschrijving of opleveringsrapport hebben gemaakt van de gehuurde zaak, dan dient de huurder de gehuurde zaak op te leveren volgens deze beschrijving of dit opleveringsrapport.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring