Huurovereenkomst wat moet er in staan?

In een huurovereenkomst staan de afspraken tussen de verhuurder en een huurder. Een huurovereenkomst kan betrekking hebben op één of meerdere zaken. Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt tussen de huurovereenkomst voor een roerende zaak (zoals een auto of machine) en de huurovereenkomst voor een onroerende zaak (zoals een woning of bedrijfsruimte).

Wat er in een huurovereenkomst moet staan is o.a. afhankelijk van de zaak die verhuurd wordt. Een huurovereenkomst voor een auto ziet er heel anders uit dan de huurovereenkomst voor een woning. Hieronder een kleine opsomming van onderwerpen die in een huurovereenkomst staan.

Omschrijving van het gehuurde

In de huurovereenkomst dient het gehuurde duidelijk omschreven te worden. Voor de verhuur van een woning of bedrijfsruimte betekent dat, dat o.a. het adres en de omvang (vierkante meters en eventueel aantal kamers) van het gehuurde in de huurovereenkomst moeten worden opgenomen. Daarnaast kan in de huurovereenkomst voor een woning of bedrijfsruimte worden opgesomd de inventaris en overige zaken die onderdeel uitmaken van het gehuurde.

Looptijd van de huurovereenkomst

In de huurovereenkomst moet duidelijk staan wanneer de huurovereenkomst in werking treedt en de looptijd van de huurovereenkomst. Een huurovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Let er wel op dat bij de verhuur van een woning de huurder huurbescherming heeft, zie Huurbescherming en opzeggen huurovereenkomst woonruimte.

De huurprijs

In de huurovereenkomst wordt de huurprijs opgenomen. De huurprijs kan bijvoorbeeld een bedrag zijn per uur (bij een boot), per dag (bij een auto of machine), per week (bij een vakantiehuis) of per maand (bij een woning of bedrijfsruimte).

Voorschot gas, water en elektriciteit

Wordt een woning of bedrijfsruimte verhuurd, dan moet in de huurovereenkomst staan of de huurprijs exclusief of inclusief gas, water en elektriciteit is. Is de huurprijs exclusief gas, water en elektriciteit, maar worden deze diensten wel door de verhuurder geleverd, dan dient het voorschot dat de huurder daarvoor moet betalen in de huurovereenkomst vermeld te worden.

Betaling huurprijs en waarborgsom

In de huurovereenkomst staat wanneer de huurprijs betaald moet worden en op welke wijze de huurprijs betaald moet worden. Moet de huurder een waarborgsom betalen, dan kan de hoogte van de waarborgsom in de huurovereenkomst worden opgenomen. Bij de verhuur van een bedrijfsruimte wordt de waarborgsom vaak vervangen door een bankgarantie.

Verplichtingen van de huurder

In de huurovereenkomst worden de verplichtingen van de huurder opgenomen, zoals, maar zeker niet beperkt tot:

 • Dat de huurder zich moet gedragen als een goed huurder;
 • Waarvoor de huurder het gehuurde mag gebruiken;
 • Dat de huurder geen veranderingen mag aanbrengen aan het gehuurde zonder toestemming van de verhuurder;
 • Dat de huurder het gehuurde na het einde van de huurovereenkomst moet terugbrengen of opleveren in de staat waarin het gehuurde zich bevond bij aanvang van de huurovereenkomst.

Zie voor meer informatie over de algemene verplichtingen van de huurder Verplichtingen van de huurder.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

 • Contractenrecht
 • Overeenkomsten opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring