Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Onderhoudscontract software opstellen

Voor de afspraken i.v.m. het onderhoud van software kunnen wij het benodigde onderhoudscontract opstellen. In het onderhoudscontract voor software staat o.a. duidelijk welke werkzaamheden onder het onderhoud van de software vallen. In het onderhoudscontract kunnen ook bepaalde service niveaus worden opgenomen. Een onderhoudscontract voor software wordt ook wel een Service-Level-Agreement (SLA) genoemd.

Prijs opstellen onderhoudscontract software: vanaf € 399,-

Maatwerk onderhoudscontract software laten opstellen

Heeft u interesse in het laten opstellen van een maatwerk onderhoudscontract voor uw software, dan vraagt u telefonisch 0516 – 427298 of via de e-mail een offerte aan. Bij uw offertaanvraag ontvangen wij graag:

  • Een omschrijving van de software waarop het onderhoudscontract betrekking heeft;
  • De werkzaamheden die in het kader van het onderhoudscontract worden uitgevoerd.

>> Eenvoudig via website offerte aanvragen onderhoudscontract software

Vervolgens sturen wij u een vrijblijvende offerte voor het opstellen van het onderhoudscontract voor software.

Werkwijze onderhoudscontract software opstellen

Nadat u akkoord bent gegaan met de offerte, wordt telefonisch contact met u opgenomen. Tijdens dit telefoongesprek stellen wij u vragen over de software, het onderhoud en overige onderwerpen die relevant zijn i.v.m. het onderhoudscontract en worden de afspraken besproken die verwerkt dienen te worden in het onderhoudscontract. Naast deze afspraken wordt het onderhoudscontract aangevuld met bepalingen die voor u van belang zijn.

Het onderhoudscontract wordt op maat voor u opgesteld. De jurist die uw onderhoudscontract opstelt is mr. Mirjam Geuze. Zij is gespecialiseerd in het ICT-recht.

Welke bepalingen worden in het onderhoudscontract opgenomen?

De inhoud van het onderhoudscontract voor software is o.a. afhankelijk van het soort software waarop het onderhoudscontract betrekking heeft. Hieronder een beknopte opsomming van de inhoud van een onderhoudscontract voor software.

Software

In het onderhoudscontract wordt opgenomen op welke software het onderhoud betrekking heeft. Dit kan de software zijn die het bedrijf, die het onderhoud verzorgt, heeft ontwikkeld. Dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Het onderhoudscontract kan ook betrekking hebben op software die door een derde partij ontwikkeld is en ter beschikking wordt gesteld.

Werkzaamheden

Het is vooral belangrijk duidelijk in het onderhoudscontract op te nemen welke werkzaamheden wel en welke werkzaamheden niet onder het onderhoudscontract vallen. Als de klant verzoekt om werkzaamheden die buiten het onderhoud vallen, zoals de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten, dan kan in het onderhoudscontract worden opgenomen dat de kosten voor deze softwareontwikkelingswerkzaamheden, naast de vergoeding voor het onderhoudscontract, aan de klant in rekening worden gebracht.

Looptijd en opzeggen

Een onderhoudscontract kan voor een bepaalde periode worden aangegaan, bijvoorbeeld 1 jaar, of voor onbepaalde tijd. In het onderhoudscontract staat de datum van inwerkingtreding, de looptijd en de afspraken i.v.m. het opzeggen van het onderhoudscontract. Ook staan de gevolgen van de beëindiging van het onderhoud in het onderhoudscontract.

Vergoeding, facturatie en betaling

Dient voor het onderhoud aan de software een (periodieke) vergoeding te worden betaald, hetgeen meestal het geval is, dan staat de hoogte van deze vergoeding in het onderhoudscontract. Daarnaast worden de facturatie- en betalingsafspraken in het onderhoudscontract verwerkt.

Reactie- en oplostijden

Indien gewenst, kunnen in het onderhoudscontract reactietijden en oplostijden worden opgenomen. Deze reactie- en oplostijden kunnen verschillen per prioriteitsniveau. Zijn de reactie- en oplostijden afhankelijk van een prioriteitsniveau, dan wordt in het onderhoudscontract duidelijk omschreven de omstandigheden die onder een bepaald prioriteitsniveau vallen. Bij het opnemen van reactie- en oplostijden kan eventueel verwezen worden naar een service-window (de dagen en tijden waarbinnen de reactie- en oplostijden gelden).

Bereikbaarheid

In het onderhoudscontract staat op welke wijze(n) en wanneer de klant contact kan opnemen indien hij wenst dat werkzaamheden in het kader van het onderhoudscontract worden uitgevoerd. Ook hierbij is een verwijzing naar de service-window mogelijk.

Algemene voorwaarden

Zijn op het onderhoudscontract algemene voorwaarden van toepassing, dan wordt in het onderhoudscontract een verwijzing gemaakt naar de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen als bijlage bij het onderhoudscontract gevoegd worden. Wilt u algemene voorwaarden van toepassing verklaren, maar beschikt u nog niet over algemene voorwaarden, dan stellen wij naast het onderhoudscontract tevens de algemene voorwaarden op.

Softwareontwikkelingswerkzaamheden

Indien in het kader van de samenwerking naast onderhoud ook softwareontwikkelingswerkzaamheden worden uitgevoerd, dan dienen de afspraken i.v.m. deze softwareontwikkelingswerkzaamheden te worden vastgelegd. Het is vooraf belangrijk dat voor beide partijen de afspraken omtrent de intellectuele eigendomsrechten op de ontwikkelde software duidelijk zijn. Is er sprake van een overdracht van intellectuele eigendomsrechten of van een licentie?

Onderhoud onderdeel van softwareontwikkelingsovereenkomst

Worden onderhoud- en ontwikkelingswerkzaamheden uitgevoerd, dan zullen partijen een softwareontwikkelingsovereenkomst met elkaar aangaan. Het onderhoud aan de software is onderdeel van de softwareontwikkelingsovereenkomst. Of de afspraken i.v.m. het onderhoud worden als een bijlage in een SLA aan de softwareontwikkelingsovereenkomst toegevoegd.

Offerte aanvragen onderhoudscontract software

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

 

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring