Wat is een min-max contract?


Een min-max contract is een flexibele arbeidsovereenkomst. Met de werknemer wordt overeengekomen het minimaal aantal uren per week, per maand of per jaar dat de werknemer werkt. De werknemer gaat aan het werk op het moment dat hij door de werkgever wordt opgeroepen.

In het min-max contract kan worden opgenomen het maximaal aantal uren dat de werknemer opgeroepen kan worden. De werknemer is in beginsel verplicht aan een oproep gehoor te geven, mits het maximaal overeengekomen aantal oproepuren niet wordt overschreden. De werkgever betaalt de werknemer het aantal uren dat de werknemer gewerkt heeft. Indien de werknemer wordt opgeroepen voor minder dan de overeengekomen aantal minimum uren, dan dient de werkgever de werknemer voor deze uren toch uit te betalen.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring