Blog rechtsgebied: Arbeidsrecht

Concurrentiebeding in tijdelijk arbeidscontract verboden

Door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid is het vanaf 1 januari 2015 in beginsel niet meer toegestaan in het arbeidscontract voor een bepaalde tijd een concurrentiebeding en/of relatiebeding of te nemen. Artikel 7:653 lid 1 Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: “Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig indien:

Lees verder >
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring