Wat is een nul-uren contract?

Een nul-uren contract is een flexibele arbeidsovereenkomst. Met de werknemer wordt niet overeenkomen hoeveel uren hij werkt. Bij een nul-uren contract gaat de werknemer aan het werk wanneer hij wordt opgeroepen. De werkgever betaalt de werknemer alleen voor het aantal uren dat de werknemer gewerkt heeft. Dit betekent dat gedurende de periode dat de werknemer wacht totdat hij wordt opgeroepen de werkgever geen loon aan de werknemer verschuldigd is. Deze financiƫle afspraak dient schriftelijk te worden vastgelegd. De werknemer is in beginsel verplicht aan een oproep gehoor te geven. De werknemer die op basis van een nul-uren contract werkzaamheden voor een werkgever uitvoert, wordt ook wel een oproepkracht genoemd.

Duur van een nul-uren contract

De afspraken, zoals hierboven omschreven, die het nul-uren contract kenmerken, kunnen alleen voor de eerste 6 maanden van de arbeidsrelatie worden overeengekomen. Na het verstrijken van deze 6 maanden, dient de werkgever ook loon aan de werknemer te betalen indien er geen of minder werk is. Het loon dat de werkgever dient te betalen wordt berekend over het gemiddeld aantal uren dat de werknemer in de 3 voorafgaande maanden gewerkt heeft. Dit heeft als gevolg dat na deze 6 maanden het nul-uren contract een normale arbeidsovereenkomst wordt.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring