Wat is een arbeidsovereenkomst?

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten (Artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek). De werkgever kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn. De arbeid kan een lichamelijke of een geestelijke bezigheid zijn.

Soorten arbeidsovereenkomsten

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten zoals:

  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
  • Min-max contract;
  • Nul-uren contract.
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring