Wijziging ketenregeling door inwerkingtreding WWZ

Een van de doelen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is het verbeteren van de rechtspositie van de werknemer met een tijdelijk arbeidscontract. Om dat doel te realiseren is op 1 juli 2015 de nieuwe ketenregeling in werking getreden. De ketenregeling is opgenomen in artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek en zorgt ervoor dat een reeds van opvolgende arbeidsovereenkomsten wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Er zijn 2 situaties waarbij een arbeidscontract voor bepaalde tijd omgezet wordt naar een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.

  1. Op het moment dat een bepaalde termijn is verstreken; of
  2. Op het moment dat een bepaald aantal arbeidsovereenkomsten zich hebben opgevolgd.

De oude ketenregeling:

Er was bij de oude ketenregeling sprake van opvolgende arbeidsovereenkomsten indien de arbeidsovereenkomsten elkaar opvolgen met een onderbreking van niet meer dan 3 maanden.

ad. 1 Verstrijken van bepaalde periode

Bij de oude ketenregeling werden opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op het moment dat 3 jaar is verstreken.

ad 2. Aantal arbeidsovereenkomsten

Hebben meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar opgevolgd, dan geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

De nieuwe ketenregeling:

Bij de nieuwe ketenregeling is het begrip “opvolgende arbeidsovereenkomsten” uitgerekt en is er sprake van opvolgende arbeidsovereenkomsten op het moment dat de arbeidsovereenkomsten elkaar opvolgen met een onderbreking van niet langer dan 6 maanden.

ad 1. Verstrijken van bepaalde periode

Door de invoering van de WWZ worden arbeidsovereenkomsten die elkaar hebben opgevolgd voor een periode van 2 jaar omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

ad 2. Aantal arbeidsovereenkomsten

Ook bij de nieuwe ketenregeling geldt dat na 3 opvolgende arbeidsovereenkomsten de vierde arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Doordat de termijn, zie hierboven, verkort is, kan een werkgever in een periode van 2 jaar maximaal 3 tijdelijke arbeidscontracten aan een werknemer aanbieden.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring