Algemene voorwaarden aanpassen i.v.m. het coronavirus

De uitbraak van het coronavirus kan een of meerdere gevolgen hebben voor uw bedrijf. Deze gevolgen zijn afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten en kunnen zijn dat:

  • Uw (buitenlandse) leveranciers niet tijdig leveren, waardoor u uw klanten niet tijdig kan leveren;
  • De overeenkomst niet of niet geheel conform de afspraken uitgevoerd kan worden;
  • Uw bedrijf niet voldoende capaciteit heeft om de overeenkomst tijdig uit te voeren;
  • Overeenkomsten door klanten geannuleerd worden.

Wij kunnen uw algemene voorwaarden op een dergelijke wijze aanpassen, zodat de afspraken duidelijk zijn indien er sprake is van een onvoorziene omstandigheid, zoals het coronavirus en de overheidsmaatregelen die worden genomen i.v.m. het coronavirus. Het woord “coronavirus” wordt niet letterlijk in de algemene voorwaarden opgenomen, tenzij u uitdrukkelijk kenbaar maakt dat wel te willen. In de algemene voorwaarden wordt een meer algemene omschrijving gebruikt, zodat de nieuwe bepalingen in de algemene voorwaarden tevens gelden voor andere virussen e.d. die in de toekomst uitbreken en andere onvoorziene omstandigheden die zich in de toekomst voordoen.

Overmacht

In ieder geval zal bij het aanpassen van uw algemene voorwaarden gekeken worden of de bepaling over overmacht correct en volledig is, zoals (i) zijn in uw algemene voorwaarden genoeg omstandigheden opgenomen die vallen onder overmacht en (ii) staat in de algemene voorwaarden duidelijk omschreven wat de gevolgen zijn van een situatie die valt onder overmacht. Zijn uw klanten zakelijke afnemers, dan is het mogelijk in de algemene voorwaarden op te nemen dat een overmachtssituatie uw klanten niet het recht geven de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Annulering door het coronavirus

Ook het artikel over annulering in de algemene voorwaarden is i.v.m. het coronavirus van belang. Het is mogelijk dat uw klanten overeenkomsten annuleren door de uitbraak van het coronavirus. In een dergelijk geval kan in de algemene voorwaarden worden afgesproken dat de klant annuleringskosten dient te betalen, tenzij dat in strijd is met de wet.

Annuleringskosten toegestaan?

Of het mogelijk is uw klanten annuleringskosten te laten betalen indien de klant de overeenkomst annuleert wegens een onvoorziene omstandigheid, is afhankelijk van:

  • Of uw klanten zakelijke afnemers of consumenten zijn. De consument wordt namelijk in de wet meer beschermd;
  • Het soort overeenkomsten dat u met uw klanten aangaat. Een consument kan een opdrachtovereenkomst te allen tijde opzeggen zonder dat een schadevergoeding (annuleringskosten) in rekening mag wordt gebracht. Maar bij bijvoorbeeld een koopovereenkomst kunnen wel annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Indien uitvoering van de overeenkomst wegens overheidsmaatregelen tijdelijk onmogelijk is en de wederpartij is een consument, dan volgt uit de wet dat de consument de overeenkomst kosteloos kan ontbinden. Van deze wettelijke bepaling kan niet ten nadele van de klant zijnde een consument worden afgeweken. Voor zakelijke afnemers is het wel mogelijk hiervan af te wijken. In de algemene voorwaarden die gelden voor zakelijke afnemers kan worden opgenomen dat de tijdelijke onmogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren door overmacht de afnemer niet het recht geeft om de overeenkomst kosteloos te annuleren en dat in een dergelijk geval de uitvoeringstermijn of (op)leveringstermijn verlengd wordt of dat de uitvoering verplaatst wordt. Voor meer informatie over annuleringskosten zie Algemene voorwaarden en annuleringskosten.

Volledige controle bij aanpassen van algemene voorwaarden

Bij het aanpassen van de algemene voorwaarden wordt niet alleen gekeken of de bepalingen over overmacht en annulering correct en volledig zijn. Er wordt tevens gecontroleerd of alle bepalingen en aansprakelijkheidsbeperkingen die gezien uw bedrijfsactiviteiten en werkwijze van belang zijn, in de algemene voorwaarden staan.

Offerte aanvragen algemene voorwaarden aanpassen

Voor een vrijblijvende offerte voor het aanpassen van uw algemene voorwaarden vult u onderstaand formulier in of u vraagt via de e-mail of telefonisch 0516 – 427298 een offerte aan.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

 

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring