Algemene voorwaarden dakdekkersbedrijf

Bestaan uw bedrijfsactiviteiten (mede) uit het bedekken van daken, dan kan het van belang zijn om op de opdrachten die aan u worden verleend uw algemene voorwaarden van toepassing te verklaren. Mocht er schade zijn ontstaan tijdens het uitvoeren van de dakdekwerkzaamheden bij een opdrachtgever, dan kunt u een beroep doen op uw algemene voorwaarden indien uw aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden op de juiste wijze is beperkt.

Wie zijn uw opdrachtgevers?

Zijn uw opdrachtgevers consumenten, dan kan van bepaalde wettelijke regels niet in algemene voorwaarden worden afgeweken, zie Consumentenrecht en algemene voorwaarden. Voert u werkzaamheden uit voor bedrijven, bijvoorbeeld doordat een aannemersbedrijf u inhuurt, dan kunnen de algemene voorwaarden strenger zijn. Gaat u zowel overeenkomsten aan met consumenten als met bedrijven, dan kan in de algemene voorwaarden een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende soorten opdrachtgevers.

Inhoud van de algemene voorwaarden voor een dakdekkersbedrijf

In de algemene voorwaarden voor een dakdekkersbedrijf zullen o.a. de volgende bepalingen worden opgenomen:

  • Het beperken van de aansprakelijkheid voor schade bij de opdrachtgever, voor zover de wet dat toelaat;
  • De eventuele garantie die u op uw werk verleent;
  • Wanneer de facturatie geschiedt;
  • De verplichtingen van de opdrachtgever en de gevolgen indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen;
  • Indien van toepassing de annuleringskosten die aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Algemene voorwaarden voor uw dakdekkersbedrijf nodig?

Beschikt uw dakdekkersbedrijf nog niet over algemene voorwaarden of zijn de algemene voorwaarden verouderd, dan kunnen wij de algemene voorwaarden voor uw bedrijf opstellen, zie Algemene voorwaarden opstellen.

Prijs opstellen algemene voorwaarden dakdekkersbedrijf: vanaf € 349,-

FORMULIER OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN OPSTELLEN

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Snelle levering
  • Garantie