Algemene voorwaarden installatiebedrijf

Bij de uitvoering van werkzaamheden door een installatiebedrijf voor zijn opdrachtgever loopt een installatiebedrijf bepaalde risico’s. Het is van belang dat een installatiebedrijf over goede algemene voorwaarden beschikt waarin o.a. zijn aansprakelijkheid zoveel mogelijk wordt uitgesloten. Daarnaast is het belangrijk dat duidelijk in de algemene voorwaarden voor een installatiebedrijf de verplichtingen en de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever worden opgenomen, vooral wanneer installatie werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever worden uitgevoerd.

Bepalingen in algemene voorwaarden van installatiebedrijf

In de algemene voorwaarden voor een installatiebedrijf zullen o.a. de volgende bepalingen van belang zijn:

 • Annulering van de overeenkomst en de eventuele annuleringskosten die aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht;
 • Verplichtingen van de opdrachtgever;
 • Gevolgen indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens het installatiebedrijf niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt;
 • Opschorting & ontbinding van de overeenkomst;
 • Prijswijzigingen;
 • Omstandigheden en schades waarvoor het installatiebedrijf niet aansprakelijk is;
 • Overmacht;
 • Betalingscondities en de gevolgen van het niet tijdig betalen van de factuur.

Algemene voorwaarden installatiebedrijf nodig?

Beschikt uw installatiebedrijf nog niet over goede algemene voorwaarden, dan kunnen wij deze voor u opstellen. Bij het opstellen van de algemene voorwaarden wordt rekening gehouden met al uw bedrijfsactiviteiten.

Prijs opstellen algemene voorwaarden installatiebedrijf: vanaf € 499,-

Voor meer informatie over het laten opstellen van algemene voorwaarden voor uw bedrijf, zie Algemene voorwaarden opstellen.

FORMULIER OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN OPSTELLEN

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring