Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Geheimhoudingsverklaring opstellen

Gaat u vertrouwelijke informatie verstrekken die geheim dient te blijven, dan kunnen wij daarvoor een maatwerk geheimhoudingsverklaring opstellen. De geheimhoudingsplichten en de gevolgen van niet-nakoming worden duidelijk in de geheimhoudingsverklaring opgenomen. De geheimhoudingsverklaring wordt opgesteld aan de hand van de informatie die wij van u ontvangen.

Prijs geheimhoudingsverklaring opstellen: vanaf € 349,-

Ja, ik wil een geheimhoudingsverklaring laten opstellen

Heeft u interesse in het laten opstellen van een geheimhoudingsverklaring, dan voorziet u ons vrijblijvend via de e-mail of telefonisch 0516 – 427298 van de volgende informatie:

  • Het soort wederpartij met wie u de geheimhoudingsverklaring aangaat, zoals opdrachtnemer, werknemer, producent, investeerder of samenwerkingspartner;
  • Waarop de vertrouwelijke informatie betrekking heeft, zoals bedrijfsgegevens, klantgegevens of een idee voor een product, concept of software.

Nadat wij de informatie hebben ontvangen over de benodigde geheimhoudingsverklaring, sturen wij u een offerte met daarin de prijs en de levertijd voor het opstellen van de geheimhoudingsverklaring. Vragen over opstellen geheimhoudingsverklaring? Neem contact op, wij helpen u graag.

>> Eenvoudig via website offerte aanvragen geheimhoudingsverklaring opstellen

Werkwijze geheimhoudingsverklaring opstellen

Nadat u ons de opdracht heeft verleend voor het opstellen van de geheimhoudingsverklaring, wordt telefonisch contact met u opgenomen om de details van de geheimhoudingsverklaring te bespreken. Vervolgens wordt de geheimhoudingsverklaring opgesteld. U ontvangt de geheimhoudingsverklaring in een Word-document. Indien gewenst, kunt u kosteloos na de levering aanpassingen doorgeven.

Wij hebben ook een geheimhoudingsplicht

Alle informatie die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld i.v.m. het opstellen van een geheimhoudingsverklaring, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken deze informatie enkel voor het opstellen van uw geheimhoudingsverklaring.

Doel en belang van een geheimhoudingsverklaring

Het doel van een geheimhoudingsverklaring is uiteraard dat informatie geheim blijft. Maar waarom moet de informatie geheim blijven? Over het algemeen is dat een financieel belang of mag vertrouwelijke informatie niet in de handen van een concurrent komen. In de geheimhoudingsverklaring dient te worden opgenomen wat de relatie is tussen de partijen die de geheimhoudingsverklaring aangaan en in welk kader de geheime informatie wordt verstrekt.

Geheimhoudingsverklaring opstellen voor product idee of uitvinding

Wij krijgen geregeld het verzoek een geheimhoudingsverklaring voor een product idee of uitvinding op te stellen. Dit om het product idee of de uitvinding te beschermen wanneer er (nog) geen bescherming is door het octrooirecht. De partij met het product idee of de uitvinding kan bijvoorbeeld een geheimhoudingsverklaring aangaan met:

  • Zijn investeerder;
  • Zijn samenwerkingspartner;
  • De producent die producten gaat produceren op basis van het product idee.

Geheimhoudingsverklaring laten opstellen voor een concept

Heeft u een goed idee voor een bedrijfsconcept en gaat u samenwerken met een samenwerkingspartner, dan wilt u niet dat uw samenwerkingspartner met uw bedrijfsconcept ervandoor gaat. Door een geheimhoudingsverklaring met uw samenwerkingspartner aan te gaan, wordt uw concept beschermd. In een dergelijk geval kan de geheimhoudingsplicht ook verwerkt worden in een samenwerkingsovereenkomst. Voor het laten opstellen van een samenwerkingsovereenkomst zie Samenwerkingsovereenkomst opstellen.

Geheimhoudingsverklaring bij onderhandelingen

Wij komen vaak tegen dat een geheimhoudingsverklaring wordt aangegaan voordat partijen een samenwerking of overeenkomst met elkaar aangaan. Tijdens onderhandelingen over een mogelijke samenwerking of over de totstandkoming van een overeenkomst wordt vertrouwelijke informatie uitgewisseld. Door het op tijd aangaan van een geheimhoudingsverklaring wordt de vertrouwelijke informatie tijdens de onderhandelingsperiode beschermd.

Geheimhoudingsverklaring aangaan met een medewerker

Neemt u een werknemer in dienst of huurt u een zzp’er in, dan kan het zijn dat deze medewerker vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige informatie over uw bedrijf ontvangt. Ook dan is het verstandig dat de geheimhoudingsplichten van deze medewerker goed worden vastgelegd. Dit kan in een aparte geheimhoudingsverklaring of wij stellen voor u een arbeidsovereenkomst of zzp overeenkomst op met geheimhoudingsplichten.

Geheimhoudingsverklaring eenzijdig of tweezijdig

Een geheimhoudingsverklaring kan eenzijdig zijn. In een dergelijk geval ontvangt één partij van de geheimhoudingsverklaring vertrouwelijke informatie en heeft deze partij de geheimhoudingsplicht. Het kan ook zijn dat de partijen van de geheimhoudingsverklaring vertrouwelijke informatie uitwisselen. De geheimhoudingsverklaring is dan tweezijdig, beide partijen hebben geheimhoudingsplichten.

Boete in geheimhoudingsverklaring

Vaak wordt in de geheimhoudingsverklaring een boetebeding verwerkt. Indien de partij die vertrouwelijke informatie heeft ontvangen in strijd handelt met de geheimhoudingsverklaring, dan dient deze partij aan de wederpartij een boete te betalen. In het boetebeding wordt opgenomen dat de boete zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbaar is.

NDA en vertalen geheimhoudingsverklaring

Ter aanduiding van een geheimhoudingsverklaring wordt ook wel de Engelse term “non-disclosure agreement” (NDA) gebruikt. Uw wederpartij dient de inhoud van de NDA te begrijpen, derhalve is het van belang dat de NDA voor de wederpartij beschikbaar is in een taal die hij beheerst. Indien uw wederpartij van de NDA de Nederlandse taal niet beheerst, dan kunnen wij de NDA laten vertalen naar het Engels of naar een andere taal. Voor meer informatie over het vertalen van een geheimhoudingsverklaring, zie Overeenkomst vertalen.

Offerte aanvragen geheimhoudingsverklaring opstellen

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

 

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring