Inkoopvoorwaarden wat moet er in staan?


In inkoopvoorwaarden staan de algemene rechten, plichten en verantwoordelijkheden van uw leveranciers en/of opdrachtnemers. De inhoud van inkoopvoorwaarden is afhankelijk van de producten, diensten of werkzaamheden die worden ingekocht door uw bedrijf.

Inhoud van inkoopvoorwaarden

De volgende bepalingen maken meestal onderdeel uit van inkoopvoorwaarden:

  • Verplichtingen van de leverancier/opdrachtnemer;
  • Kwaliteitsnormen;
  • De gevolgen indien de leverancier/opdrachtnemer zijn verplichtingen niet nakomt;
  • Aansprakelijkheden;
  • Facturatie- en betalingsafspraken.

Inkoopvoorwaarden zullen voor een deel het spiegelbeeld zijn van algemene (leverings)voorwaarden of verkoopvoorwaarden.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring