Meedenkend, meer dan 15 jaar ervaring, écht maatwerk en professioneel.

Offerte aanvragen

Aannemingsovereenkomst opstellen

Voor de aanneming van werk kunnen wij de aannemingsovereenkomst opstellen. Aannemingsovereenkomsten worden gebruikt in de bouw, maar bijvoorbeeld ook als er sprake is van schoonmaakwerkzaamheden of een tuin die opgeleverd/onderhouden dient te worden. Wij leveren een maatwerk aannemingsovereenkomst.

Prijs aannemingsovereenkomst opstellen: vanaf € 399,-

Ja, ik wil een aannemingsovereenkomst laten opstellen

Wilt u een maatwerk aannemingsovereenkomst laten opstellen, dan kunt u vrijblijvend via de website, de e-mail of telefonisch 070-3923995 een offerte aanvragen. Bij uw offerteaanvraag ontvangen wij graag:

 • Uw bedrijfsgegevens;
 • Een omschrijving van de werkzaamheden waarop de aannemingsovereenkomst betrekking heeft.

Vervolgens ontvangt u via de e-mail de prijs en de levertijd voor het opstellen van de aannemingsovereenkomst.

Werkwijze opstellen aannemingsovereenkomst

Nadat wij uw akkoord hebben ontvangen op de offerte voor het opstellen van de aannemingsovereenkomst, wordt de inhoud van de aannemingsovereenkomst telefonisch met u besproken. Daarna gaat mr. Mirjam Geuze de aannemingsovereenkomst opstellen. Naast de informatie die van u is ontvangen over de gewenste afspraken, wordt de aannemingsovereenkomst volledig aangevuld met afspraken die van belang zijn. Na de levering van de aannemingsovereenkomst kunt u kosteloos eventuele gewenste aanpassingen doorgeven.

Wat wordt er in de aannemingsovereenkomst opgenomen?

Wat er in de aannemingsovereenkomst komt te staan hangt van verschillende factoren af, zoals het werk waarop de aannemingsovereenkomst betrekking heeft, of de aannemer een zzp’er is en waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Hieronder een opsomming van onderwerpen die in een aannemingsovereenkomst opgenomen kunnen worden:

 • Omschrijving van het werk dat opgeleverd dient te worden;
 • Vergoeding die in rekening wordt gebracht;
 • Facturatie- en betalingsafspraken;
 • Afspraken omtrent de oplevering en de planning;
 • Verplichtingen van partijen;
 • De garantie op werkzaamheden en/of op geleverde producten;
 • Toepasselijkheid van algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden.

Opstellen aannemingsovereenkomst voor onderaanneming

De relatie tussen 2 partijen kan een hoofdaannemer en een onderaannemer zijn. In een dergelijk geval wordt een aannemingsovereenkomst ook wel een onderaannemingscontract genoemd. Voor het opleveren van een werk kan een hoofdaannemer met een of meerdere onderaannemers onderaannemingscontracten aangaan.

Voor het laten opstellen van een aannemingscontract voor onderaanneming, zie Onderaannemingscontract opstellen.

Aannemingsovereenkomst controleren of aanpassen

Naast aannemingsovereenkomst opstellen, kunnen wij u ook helpen bij het controleren of aanpassen van een aannemingsovereenkomst. Vrijblijvend via de e-mail stuurt u de aannemingsovereenkomst naar ons toe met het verzoek om een controle uit te voeren of om een offerte te sturen voor het aanpassen van de aannemingsovereenkomst.

Aannemingsovereenkomst in de wet

De aannemingsovereenkomst is als volgt gedefinieerd in de wet:

Artikel 7:750 BW – Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld.

Middels een aannemingsovereenkomst wordt door de opdrachtgever aan een aannemer de opdracht verleend tot de oplevering van een bepaald stoffelijk werk. Het werk is bijvoorbeeld een (gedeelte) van een bouwproject dat uitgevoerd dient te worden, een meubel dat vervaardigd dient te worden of bepaalde reparatiewerkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden. De aannemer dient de werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

Algemene voorwaarden en aannemingscontract

Indien u de partij bent die het werk aanneemt, dan kunt u op de aannemingsovereenkomst uw algemene voorwaarden van toepassing verklaren. In de algemene voorwaarden staan o.a. de algemene rechten en plichten van partijen en aansprakelijkheidsbeperkingen. Door algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op het aannemingscontract, loopt uw bedrijf minder risico.

Beschikt uw bedrijf nog niet over algemene voorwaarden, dan stellen wij deze voor u op, zie Algemene voorwaarden opstellen.

Aannemingscontract en werken met inkoopvoorwaarden

De partij die de opdrachtgever is (dit kan ook de hoofdaannemer zijn), kan op de aannemingsovereenkomst zijn inkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. Inkoopvoorwaarden zijn voor een groot deel het spiegelbeeld van algemene voorwaarden. In de inkoopvoorwaarden staan duidelijk de rechten en plichten van partijen die de opdrachtgever inhuurt.

Voor het laten opstellen van inkoopvoorwaarden voor uw bedrijf, zie Inkoopvoorwaarden opstellen.

 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Snelle levering
 • Garantie