Algemene voorwaarden aanpassen voor online verkoop

Gaat u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden en/of aanpassen en uw producten (tevens) online verkopen, dan dienen uw huidige algemene voorwaarden aangepast te worden zodat de algemene voorwaarden (tevens) gebruikt kunnen worden voor de online verkoop. Voor de online verkoop van producten gelden namelijk andere regels dan voor de verkoop van producten in een fysieke winkel.

Algemene voorwaarden laten aanpassen

Wij kunnen uw algemene voorwaarden op een dergelijke wijze aanpassen zodat de algemene voorwaarden (tevens) van toepassing kunnen worden verklaard op de overeenkomsten die via een webshop tot stand komen. Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen voor het aanpassen van uw algemene voorwaarden i.v.m. online verkoop, dan ontvangen wij graag via de e-mail:

 • Uw huidige algemene voorwaarden;
 • Een omschrijving van de producten die u online gaat verkopen;
 • Of u de producten online gaat verkopen aan consumenten, zakelijke afnemers of beide.

Of u gaat naar de pagina Algemene voorwaarden aanpassen waar u eenvoudig een offerteaanvraag formulier kunt invullen en insturen.

Aparte webshop voorwaarden laten opstellen

Het is mogelijk 2 soorten algemene voorwaarden te hanteren. Een set algemene voorwaarden voor de verkoop in een fysieke winkel en een set algemene voorwaarden voor de verkoop in een webshop. Via onze website vraagt u eenvoudig een offerte aan webshop voorwaarden opstellen. Of u stuurt ons een e-mail met het verzoek om een offerte en informatie over uw webshop.

Werkwijze voorwaarden aanpassen en opstellen

Voordat een aanvang wordt gemaakt met het aanpassen of opstellen van uw algemene voorwaarden, neemt mr. Mirjam Geuze telefonisch contact met u op om informatie te verkrijgen over uw webshop en de producten die u online gaat verkopen. Vervolgens worden de algemene voorwaarden aangepast of opgesteld en in een Word-document geleverd. Na de levering heeft u de mogelijkheid kosteloos eventuele gewenste wijzigingen in de algemene voorwaarden door te geven.

Online verkoop aan consumenten

Bij de online verkoop van producten aan consumenten dient u rekening te houden met het consumentenrecht en in het bijzonder met de Wet handhaving consumentenbescherming. In deze wet is ook het herroepingsrecht opgenomen. Dit is het recht van de klant om het product binnen 14 dagen na de online bestelling kosteloos te retourneren. In de algemene voorwaarden wordt een artikel opgenomen met alle afspraken die betrekking hebben op het herroepingsrecht.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien het via de webshop bestelde product valt onder een van de wettelijke uitzonderingen. Zo hoeft u de kosteloze annulering van een online besteld maatwerk product niet te accepteren. Is het herroepingsrecht niet van toepassing, dan dient dat duidelijk aan de klant kenbaar te worden gemaakt, bijvoorbeeld door dit te vermelden bij het product op de website en het op te nemen in de algemene voorwaarden.

Online verkoop aan bedrijven

Voor de online verkoop aan bedrijven gelden minder strengere eisen als bij de online verkoop aan consumenten. Bij een B2B webshop is het bijvoorbeeld niet verplicht in de algemene voorwaarden het herroepingsrecht op te nemen. Dit betekent dat indien de klant de online bestelling annuleert, annuleringskosten aan de klant in rekening mogen worden gebracht.

Verkoopt u online producten zowel aan zakelijke afnemers als aan consumenten, dan dient in sommige bepalingen in de algemene voorwaarden een onderscheid te worden gemaakt tussen de klant zijnde een zakelijke afnemer en de klant zijnde een particulier.

Bepalingen voor online verkoop in algemene voorwaarden

De volgende onderwerpen in algemene voorwaarden zijn van belang i.v.m. de online verkoop van producten:

 • Account (indien op de website een account aangemaakt kan worden);
 • Bevestigingse-mail;
 • Herroepingsrecht (indien van toepassing);
 • Leveringsafspraken;
 • Verzendkosten of transportkosten;
 • Klantenservice;
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen;
 • Verwijzing naar privacy beleid.

Waar moet u nog meer aan denken bij online verkoop?

Naast het hanteren van rechtsgeldige algemene voorwaarden voor uw webshop is het volgende van belang i.v.m. het online verkopen van producten:

1. Bestelknop

De bestelling dient geplaatst te worden met een bestelknop waaruit duidelijk blijkt dat de klant een betalingsverplichting aangaat. In de wet is voor de tekst van de bestelknop “bestelling met betalingsverplichting” als voorbeeld opgenomen.

2. Verwijzing naar algemene voorwaarden

Voor de klant dient het duidelijk te zijn dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op de bestelling die wordt geplaatst via de webshop. Het meest gebruikelijke is dat de klant dient aan te klikken dat hij akkoord met de algemene voorwaarden voordat hij de bestelling kan bevestigen.

3. Informatieplichten

Aan het begin van een bestelproces dient duidelijk en leesbaar aan de klant kenbaar te worden of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen door de webshop worden aanvaard.

4. Modelformulier

Verkoopt u via de webshop producten aan consumenten en zijn de uitzonderingen op het herroepingsrecht niet van toepassing, dan dient u het modelformulier voor herroepingsrecht aan de klant te verstrekken. Als de klant een beroep wil doen op zijn herroepingsrecht, dan kan hij gebruik maken van dit modelformulier.

5. Privacy beleid

Uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) volgt dat een bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt informatieplichten heeft. Doordat bij het plaatsen van een bestelling via een webshop persoonsgegevens worden verstrekt, heeft de eigenaar van een webshop ook deze informatieplichten. In het privacy beleid staat alle informatie die wettelijk verplicht is kenbaar te maken aan betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Voor uw website kunnen wij een privacy beleid opstellen.

 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring