Freelance overeenkomst wat moet er in staan?

In de freelance overeenkomst staan de afspraken tussen een freelancer en zijn opdrachtgever. Wat er in een freelance overeenkomst moet staan is o.a. afhankelijk van de werkzaamheden die de freelancer in opdracht van de opdrachtgever gaat uitvoeren en van de overige afspraken die de freelancer en de opdrachtgever met elkaar wensen te maken. In een freelance overeenkomst worden vaak de volgende onderwerpen opgenomen:

  • De looptijd van de freelance overeenkomst. Een freelance overeenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan;
  • Dat de freelancer een zelfstandig ondernemer is en dat de freelancer en de opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bedoeling hebben om een arbeidsrelatie met elkaar aan te gaan;
  • Een omschrijving van de werkzaamheden die de freelancer in opdracht van de opdrachtgever uitvoert;
  • De verplichtingen van de freelancer en de verplichtingen van de opdrachtgever;
  • De vergoeding die de freelancer ontvangt voor de uitvoering van de werkzaamheden;
  • Een geheimhoudingsbeding.
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring