Wat is een freelance overeenkomst?

De freelance overeenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de freelancer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten. Een freelance overeenkomst wordt ook wel een zzp overeenkomst genoemd. De juridische benaming voor de freelance overeenkomst is opdrachtovereenkomst. Heeft u een freelance overeenkomst nodig zie Freelance overeenkomst opstellen.

De freelancer wordt ingehuurd door de opdrachtgever. De freelancer voert als zelfstandig ondernemer werkzaamheden voor zijn opdrachtgever uit.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring