Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Freelance overeenkomst opstellen

Gaat u een freelancer inhuren of gaat u als freelancer werkzaamheden uitvoeren, dan kunnen wij voor uw samenwerking een rechtsgeldige en maatwerk freelance overeenkomst opstellen. In de freelance overeenkomst worden duidelijk de rechten en plichten van partijen omschreven i.v.m. de werkzaamheden die de freelancer in opdracht van de opdrachtgever uitvoert.

Prijs freelance overeenkomst opstellen: vanaf € 399,-

Ja, ik wil een freelance overeenkomst laten opstellen

Wilt u een freelance overeenkomst laten opstellen, dan vernemen wij graag (i) of u de opdrachtgever of de freelancer bent en (ii) een omschrijving van de werkzaamheden die in het kader van de freelance overeenkomst worden uitgevoerd. Deze informatie verstrekt u vrijblijvend via de e-mail of telefonisch 070-3923995. Vervolgens sturen wij u via de e-mail een prijs en levertijd voor het opstellen van de freelance overeenkomst die u nodig heeft.

>> Via website offerte aanvragen opstellen freelance overeenkomst

Werkwijze freelance overeenkomst opstellen

Voordat een aanvang wordt gemaakt met het opstellen van de freelance overeenkomst, wordt telefonisch contact met u opgenomen om uw wensen ten aanzien van de freelance overeenkomst te bespreken. Naast de informatie die wij van u hebben ontvangen, wordt de freelance overeenkomst volledig aangevuld met bepalingen die voor u van belang zijn. De prijs voor het opstellen van de freelance overeenkomst is inclusief een correctieronde. Mocht u na de levering nog wijzigingen wensen in de freelance overeenkomst, dan worden deze wijzigingen kosteloos verwerkt.

Wat is een freelance overeenkomst?

Een freelance overeenkomst is een opdrachtovereenkomst tussen een freelancer en een opdrachtgever. Onder een freelancer wordt verstaan een zelfstandig ondernemer die in het kader van zijn beroep werkzaamheden uitvoert. Een freelance overeenkomst wordt ook wel een zzp-overeenkomst genoemd. Middels een freelance overeenkomst wordt door de opdrachtgever aan de freelancer de opdracht verleend tot het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.

Wat wordt er in de freelance overeenkomst opgenomen?

In de freelance overeenkomst worden alle rechten en plichten van de freelancer en de opdrachtgever opgenomen i.v.m. de opdracht die de opdrachtgever aan de freelancer verleent. De inhoud van de freelance overeenkomst is o.a. afhankelijk van:

  • Het soort werkzaamheden dat uitgevoerd gaat worden;
  • De branche waarin partijen van de freelance overeenkomst werkzaam zijn;
  • Of de freelancer de werkzaamheden uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever zelf of ten behoeve van een afnemer/klant van de opdrachtgever. Deze partij wordt in de freelance overeenkomst vaak “derde” genoemd.

Hieronder een opsomming van bepalingen die, meestal, in een freelance overeenkomst staan.

Werkzaamheden

In de freelance overeenkomst staat een omschrijving van de werkzaamheden die de freelancer in opdracht van de opdrachtgever dient uit te voeren. De werkzaamheden kunnen resultaat gericht zijn, maar kunnen ook een inspanningsverplichting met zich meebrengen.

Vergoeding

In de freelance overeenkomst staat de vergoeding die de freelancer ontvangt voor de werkzaamheden en eventueel de overige kosten, zoals reiskosten, die de freelancer aan de opdrachtgever in rekening brengt. De vergoeding voor de freelancer kan bijvoorbeeld zijn: een vaste prijs, uurtarief, dagtarief, maandtarief of een vergoeding die afhankelijk is van een behaald resultaat.

Geheimhouding

Ontvangt de freelancer vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever, dan wordt een geheimhoudingsbeding in de freelance overeenkomst opgenomen. Wordt een aparte geheimhoudingsverklaring door de freelancer ondertekend, dan staat in de freelance overeenkomst een verwijzing naar deze geheimhoudingsverklaring. De geheimhoudingsverklaring wordt dan als bijlage aan de freelance overeenkomst toegevoegd.

Intellectuele eigendomsrechten

Indien de freelancer in het kader van de freelance overeenkomst werk in de zin van de Auteurswet vervaardigt, zoals teksten, foto’s of ontwerpen, dan is het verstandig in de freelance overeenkomst op te nemen dat de auteursrechten op het werk worden overgedragen aan de opdrachtgever. Als de freelancer een dergelijke overdracht van auteursrechten niet wenst overeen te komen, dan is het een optie om in de freelance overeenkomst te verwerken dat aan de opdrachtgever een exclusieve licentie op het werk wordt verleend.

Geen arbeidsovereenkomst

Om te voorkomen dat de samenwerking tussen de freelancer en de opdrachtgever wordt gezien als een fictief dienstverband, dient het zelfstandig ondernemerschap van de freelancer in de freelance overeenkomst benadrukt te worden. Het is belangrijk dat de freelance overeenkomst niet wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Vanaf 1 januari 2024 wordt in een freelance overeenkomst niet meer verwezen naar een modelovereenkomst vrije vervanging van de Belastingdienst. Voor meer informatie hierover zie Modelovereenkomsten vrije vervanging per 1 januari 2024 niet meer geldig.

Freelance overeenkomst in de vorm van een raamovereenkomst

De freelance overeenkomst kan de vorm hebben van een raamovereenkomst. Een raamovereenkomst is handig als de opdrachtgever de freelancer meerdere malen wenst in te huren. De algemene afspraken over de samenwerking staan in de raamovereenkomst. De specifieke werkzaamheden die de freelancer gaat uitvoeren, staan (meestal) niet in de raamovereenkomst, maar komen partijen op een andere wijze overeen, bijvoorbeeld via de e-mail of middels een werkopdracht.

Algemene voorwaarden en de freelance overeenkomst

Beschikt de freelancer over algemene voorwaarden, dan kunnen op de freelance overeenkomst de algemene voorwaarden van de freelancer van toepassing worden verklaard. In de freelance overeenkomst dient dan een verwijzing te worden opgenomen naar de algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden kunnen als bijlage worden toegevoegd. Algemene voorwaarden voor freelance werkzaamheden nodig? Zie Algemene voorwaarden opstellen.

Inkoopvoorwaarden en de freelance overeenkomst

De opdrachtgever van de freelancer kan op de freelance overeenkomst zijn inkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. In de inkoopvoorwaarden staan de algemene rechten en plichten van de opdrachtnemers en/of leveranciers bij wie de opdrachtgever werkzaamheden of producten inkoopt. Wilt u inkoopvoorwaarden hanteren voor de freelance overeenkomsten die u aangaat, dan kunnen wij deze inkoopvoorwaarden opstellen.

Freelance overeenkomst laten controleren

Wij kunnen controleren of de freelance overeenkomst die u wilt gaan gebruiken, correct en volledig is. Daarnaast wordt ook gekeken of de afspraken in de freelance overeenkomst tot gevolg zouden kunnen hebben dat de samenwerking door de Belastingdienst wordt aangemerkt als een fictief dienstverband. Op het internet zijn veel voorbeelden van standaard freelance overeenkomsten te vinden. Wij controleren ook een standaard freelance overeenkomst.

Freelance overeenkomst insturen ter controle

Het laten controleren van uw freelance overeenkomst is gratis. Is uw freelance overeenkomst niet volledig en/of niet correct, dan ontvangt u een opsomming van onze bevindingen over de freelance overeenkomst en een offerte voor het aanpassen van de freelance overeenkomst.

Offerte aanvragen freelance overeenkomst opstellen

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

 

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring