Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Zzp overeenkomst opstellen

Indien een zzp’er werkzaamheden voor een opdrachtgever gaat uitvoeren, dan kunnen de zzp’er en de opdrachtgever de afspraken vastleggen in een zzp overeenkomst. Het is o.a. belangrijk dat duidelijk uit de zzp overeenkomst volgt dat de zzp’er handelt in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf en dat er geen sprake is van een arbeidsverhouding (fictieve dienstbetrekking).

Prijs zzp overeenkomst opstellen: vanaf € 399,-

Zzp overeenkomst laten opstellen door specialist

Een zzp overeenkomst is een overeenkomst van opdracht tussen een opdrachtgever en een zelfstandige zonder persoon. Wij zijn al jarenlang specialist in het opstellen van maatwerk zzp overeenkomsten.

>> Via website offerte aanvragen zzp overeenkomst

Indien u interesse heeft in het laten opstellen van een maatwerk zzp overeenkomst, dan kunt u voor vragen altijd vrijblijvend contact opnemen.

Werkwijze zzp overeenkomst opstellen

Voor het opstellen van een zzp overeenkomst hebben wij bepaalde informatie van u nodig. Om deze informatie te vergaren, zal voorafgaand aan het opstellen van de zzp overeenkomst een telefonische afspraak met u worden gemaakt om de details van de zzp overeenkomst te bespreken. Na deze bespreking wordt een aanvang gemaakt met het opstellen van de zzp overeenkomst. De jurist die uw zzp overeenkomst opstelt is mr. Mirjam Geuze.

U ontvangt de zzp overeenkomst via de e-mail in een Word-document. Na de levering kunt u zelf wijzigingen aanbrengen in de zzp overeenkomst, zoals het invullen van de bedrijfsgegevens van partijen. De levertijd voor het opstellen van de zzp overeenkomst staat duidelijk in de offerte.

Prijs inclusief correctieronde

De prijs voor het opstellen van de zzp overeenkomst is inclusief correctieronde. Na de levering van de zzp overeenkomst dient u de zzp overeenkomst goed door te lezen om te controleren of de zzp overeenkomst conform uw wensen is. Indien u nog aanpassingen wenst, dan worden deze aanpassingen in de zzp overeenkomst kosteloos verwerkt.

Afspraken die in een zzp overeenkomst staan

De afspraken die in een zzp overeenkomst worden opgenomen, zijn afhankelijk van verschillende factoren. De afspraken met een zzp’er in de bouw zijn anders dan de afspraken met een zzp’er die consultacy werkzaamheden uitvoert. De volgende algemene bepalingen kunnen onderdeel uitmaken van de zzp overeenkomst.

Aard van de zzp overeenkomst

Uit de zzp overeenkomst dient duidelijk te volgen of het om een eenmalige opdracht gaat of dat er sprake is van een raamovereenkomst. Een raamovereenkomst wordt aangegaan als de zzp’er en de opdrachtgever de intentie hebben voor een bepaalde periode met elkaar samen te werken. In de raamovereenkomst staan de afspraken die gelden op het moment dat de opdrachtgever aan de zzp’er een opdracht verleent, zie ook raamovereenkomst zzp opstellen.

Opdracht

In de zzp overeenkomst staat een omschrijving van de werkzaamheden die onder de verleende opdracht vallen. Indien de zzp’er wordt ingehuurd om werkzaamheden bij een derde (klant van de opdrachtgever) uit te voeren, dan wordt dat opgenomen in de zzp overeenkomst.

Vergoeding

In de zzp overeenkomst staat de vergoeding die de zzp’er ontvangt voor de werkzaamheden of de wijze waarop deze vergoeding wordt berekend, tenzij de zzp overeenkomst een raamovereenkomst is en de vergoeding per opdracht wordt overeengekomen. Indien de zzp’er onkosten, zoals reiskosten en parkeerkosten, in rekening brengt aan de opdrachtgever, dan wordt dat opgenomen in de zzp overeenkomst.

Facturatie & betaling

De zzp overeenkomst bevat de facturatie- en betalingsafspraken, zoals wanneer de zzp’er de opdrachtgever factureert en de betalingstermijn die de zzp’er hanteert. Indien gewenst, kunnen de gevolgen van niet tijdige betaling in de zzp overeenkomst worden opgenomen, maar deze bepalingen staan over het algemeen in de algemene voorwaarden van de zzp’er.

Duur van de zzp overeenkomst

In de zzp overeenkomst wordt de duur van de zzp overeenkomst opgenomen. Dit kan een bepaalde termijn zijn of er kan worden afgesproken dat de zzp overeenkomst eindigt door voltooiing van bepaalde werkzaamheden. Ook de (tussentijdse) beëindiging van de zzp overeenkomst wordt omschreven, zoals de mogelijkheid om tussentijds te ontbinden bij bepaalde omstandigheden.

Benadrukken zelfstandigheid van zzp’er

Het is belangrijk dat de zzp overeenkomst niet wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst, waardoor de zzp’er wordt gekwalificeerd als een werknemer. Derhalve dienen in de zzp overeenkomst bepalingen te worden opgenomen die het risico op schijnzelfstandigheid verkleinen. Omdat de geldigheid van de meeste modelovereenkomsten van de Belastingdienst per 1 januari 2024 komt te vervallen, zal vanaf 1 januari 2024 in een zzp overeenkomst niet meer verwezen worden naar een modelovereenkomst vrije vervanging van de Belastingdienst.

Meer hierover: Modelovereenkomsten vrije vervanging per 1 januari 2024 niet meer geldig

Auteursrechten

Indien de zzp’er in opdracht van de opdrachtgever werk vervaardigt in de zin van de Auteurswet, dan worden in de zzp overeenkomst afspraken gemaakt over de auteursrechten. Werken in de zin van de Auteurswet zijn o.a.: Teksten, foto’s, video’s, website content, ontwerpen en software. Aan de opdrachtgever worden gebruiksrechten of licentierechten verleend. Maar er kan ook worden afgesproken dat de auteursrechten van de zzp’er aan de opdrachtgever worden overgedragen.

Algemene voorwaarden van toepassing verklaren

De zzp’er kan op de zzp overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaren. In een dergelijk geval kunnen de algemene voorwaarden van de zzp’er als bijlage aan de zzp overeenkomst wordt toegevoegd. Het is mogelijk in de zzp overeenkomst afspraken op te nemen die afwijken van de inhoud van de algemene voorwaarden van de zzp’er. Afspraken in een overeenkomst prevaleren boven de inhoud van algemene voorwaarden.

Aanvragen offerte zzp overeenkomst opstellen

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring