Wat is een huurovereenkomst?

Huur is de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt aan de huurder een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te geven en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. De tegenprestatie is meestal het betalen van een bedrag per huurperiode.

Huurovereenkomst (on)roerende zaak en gedeelte van zaak

De huurovereenkomst kan betrekking hebben op een roerende zaak, zoals een voertuig, vaartuig, machine of kleding of op een onroerende zaak, zoals een woonruimte, vakantiewoning, garage, kantoorruimte of winkelruimte. Heeft de huurovereenkomst betrekking op een woonruimte of een winkelruimte, dan gelden een aantal dwingendrechtelijke wetsbepalingen waarvan niet ten nadele van de huurder mag worden afgeweken. De huurder van een woonruimte heeft bijvoorbeeld recht op huurbescherming, tenzij er sprake is van een van de wettelijke uitzonderingen.

Het is ook mogelijk om een gedeelte van een zaak te verhuren, bijvoorbeeld een kamer in een woning, een gedeelte van een bedrijfsruimte of een deel van een muur om er reclame op te hangen.

Geen tegenprestatie

Zijn partijen geen tegenprestatie overeengekomen (de huurder hoeft geen huur te betalen), dan is de overeenkomst geen huurovereenkomst. In een dergelijk geval zou er sprake kunnen zijn van een bruikleenovereenkomst, zie Wat is een bruikleenovereenkomst?.

Pacht

De pachtovereenkomst wordt niet als huur aangemerkt.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring