Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Inhuurovereenkomst opstellen

Indien een persoon of een bedrijf wordt ingehuurd om bepaalde werkzaamheden uit te voeren, dan worden de afspraken tussen de ingehuurde partij en de opdrachtgever opgenomen in een inhuurovereenkomst. Een inhuurovereenkomst wordt ook wel een opdrachtovereenkomst genoemd. Wij kunnen voor u een rechtsgeldige en complete inhuurovereenkomst opstellen.

Prijs inhuurovereenkomst opstellen: vanaf € 349,-

Ja, ik wil een inhuurovereenkomst laten opstellen

Heeft u interesse in het laten opstellen van een maatwerk inhuurovereenkomst, dan kunt u ons geheel vrijblijvend via de e-mail of telefonisch 070-3923995 voorzien van de volgende informatie:

  • Of u de opdrachtgever bent of de partij die wordt ingehuurd;
  • Omschrijving van de werkzaamheden die op basis van de inhuurovereenkomst uitgevoerd gaan worden.

Wij laten u vervolgens weten wat de prijs en de levertijd is voor het opstellen van de door u benodigde inhuurovereenkomst.

Inhuurovereenkomst opstellen & werkwijze

Naast de bovengenoemde informatie hebben wij nog meer informatie nodig om de inhuurovereenkomst op te stellen. Derhalve wordt nadat u akkoord bent gegaan met de offerte telefonisch contact met u opgenomen om de afspraken te bespreken die u in de inhuurovereenkomst verwerkt wilt hebben. Na dit gesprek wordt de inhuurovereenkomst opgesteld. De prijs voor het opstellen van de inhuurovereenkomst is inclusief een correctieronde. Dus mocht u na de levering nog aanpassingen wensen in de inhuurovereenkomst, dan geeft u die door en worden de aanpassingen kosteloos verwerkt in de inhuurovereenkomst.

Wat wordt er in de inhuurovereenkomst opgenomen?

De inhoud van de inhuurovereenkomst is afhankelijk van meerdere factoren, zoals:

  • Of de ingehuurde partij een zzp’er is;
  • De werkzaamheden die in het kader van de inhuurovereenkomst uitgevoerd dienen te worden;
  • Waar de werkzaamheden uitgevoerd worden;
  • Op welke basis de vergoeding voor de ingehuurde partij wordt berekend.

Hieronder zijn een aantal afspraken omschreven die in een inhuurovereenkomst opgenomen kunnen worden.

Vergoeding

De vergoeding voor het inhuren van een partij kan een vaste prijs zijn of berekend worden op basis van een uurtarief of dag(deel)tarief. Tevens is het mogelijk in de inhuurovereenkomst op te nemen dat de vergoeding afhankelijk is van het resultaat dat de ingehuurde partij behaalt met het uitvoeren van de inhuurovereenkomst.

Overig kosten

In de inhuurovereenkomst wordt opgenomen of de ingehuurde partij naast de vergoeding voor de werkzaamheden nog andere kosten in rekening brengt aan de opdrachtgever, zoals reiskosten, verblijfkosten en parkeerkosten.

Verplichtingen van partijen

In de inhuurovereenkomst worden de verplichtingen van partijen omschreven. Deze verplichtingen hangen sterk af van de werkzaamheden die door de ingehuurde partij worden uitgevoerd. Naast de betaling van de vergoeding, kan de opdrachtgever bijvoorbeeld ook de plicht hebben om bepaalde gegevens tijdig aan de ingehuurde partij te verstrekken.

Geheimhouding

Ontvangt de ingehuurde partij vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever, dan wordt een geheimhoudingsbeding in de inhuurovereenkomst opgenomen. De afspraken over geheimhouding kunnen versterkt worden door een boetebeding.

Ingehuurde partij is zzp’er

Is de ingehuurde partij een zzp’er, dan is het belangrijk dat de relatie tussen de opdrachtgever en de zzp’er niet wordt gezien als een (fictief) dienstverband. In de inhuurovereenkomst worden bepalingen opgenomen ter voorkoming dat de Belastingdienst de samenwerking ziet als een (fictieve) arbeidsrelatie.

Facturatie & betaling

Facturatie- en betalingsafspraken zijn vaak een onderdeel van de inhuurovereenkomst. De gevolgen van niet tijdige betaling kunnen in de inhuurovereenkomst staan, maar dit kan ook in de algemene voorwaarden van de ingehuurde partij worden opgenomen, zie ook hieronder.

Inhuurovereenkomst & algemene voorwaarden

De partij die ingehuurd wordt, ook wel de opdrachtnemer genoemd, kan op de inhuurovereenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaren. In de inhuurovereenkomst wordt dan verwezen naar de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld met een link naar de website waar de algemene voorwaarden staan of de algemene voorwaarden zijn als bijlage bij de inhuurovereenkomst gevoegd. Door te werken met algemene voorwaarden hoeft de inhuurovereenkomst minder omvangrijk te zijn. Aansprakelijkheidsbeperkingen, overmacht, opschorting & ontbinding, incassokosten en de algemene verplichtingen van de opdrachtgever zijn bepalingen die dan in de algemene voorwaarden worden opgenomen i.p.v. in de inhuurovereenkomst.

Algemene voorwaarden voor uw inhuurovereenkomsten nodig? Zie Algemene voorwaarden opstellen.

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring