Wie is de maker van een werk in de zin van de Auteurswet?

Om te beoordelen wie een beroep kan doen op het auteursrecht dient vastgesteld te worden wie de maker is van het werk. Voor het makerschap is niet beslissend wie het werk tot stand heeft gebracht, maar wie de geestelijke prestatie heeft verricht. In de Auteurswet zijn bewijsvermoedens ten aanzien van het makerschap opgenomen. De persoon die staat aangeduid bij het werk wordt vermoed de maker te zijn. Is er geen persoon aangeduid, dan wordt de persoon die het werk openbaar maakt vermoed de maker te zijn.

Makerschap en dienstverband

Indien een persoon in dienstverband een werk heeft gemaakt, dan is in beginsel de werkgever de maker in de zin van de Auteurswet. Werkgever en werknemer kunnen hierover andere afspraken maken.

Makerschap vervaardigen werk in opdracht

Indien een persoon op freelancebasis of op basis van een opdrachtovereenkomst een werk maakt, dan is deze persoon de maker in de zin van de Auteurswet. Deze persoon kan de auteursrechten middels een overeenkomst tot overdracht van auteursrechten aan zijn opdrachtgever overdragen.

Verschil tussen maker en auteursrechthebbende

De maker van het werk is de maker in de zin van de Auteurswet. De auteursrechthebbende is de eigenaar van het auteursrecht dat op het werk rust. De maker kan zijn auteursrecht op het werk overdragen aan een ander. In een dergelijk geval is de nieuwe eigenaar de auteursrechthebbende en blijft de persoon die de rechten heeft overgedragen de maker van het werk. Zolang de auteursrechten niet zijn overgedragen is de maker tevens de auteursrechthebbende van het werk.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring