Algemene voorwaarden marketingbureau

Een marketingbureau dient over goede algemene voorwaarden te beschikken, zodat het voor zijn opdrachtgevers duidelijk is wat de algemene afspraken zijn. De algemene voorwaarden moeten van toepassing worden verklaard op de overeenkomsten die het marketingbureau met zijn opdrachtgevers aangaat.

Wat staat er in algemene voorwaarden voor een marketingbureau?

De onderwerpen die in de algemene voorwaarden voor een marketingbureau aan bod moeten komen, hangt af van de werkzaamheden die het marketingbureau voor zijn opdrachtgevers uitvoert. De volgende onderwerpen kunnen van belang zijn:

 • De wijze waarop de overeenkomst met de opdrachtgever tot stand komt;
 • Het moment van factureren;
 • De betalingstermijn die het marketingbureau hanteert;
 • De verplichtingen die de opdrachtgever jegens het marketingbureau heeft, zoals het tijdig verstrekken van gegevens en/of zaken die voor het uitvoeren van de opdracht van belang kunnen zijn;
 • Dat het marketingbureau niet kan garanderen dat door zijn werkzaamheden de opdrachtgever meer klanten krijgt;
 • Aansprakelijkheidsbeperkingen, dit houdt in een opsomming van schades waarvoor het marketingbureau niet aansprakelijk is;
 • Een opsomming van overmachtssituaties;
 • Opschorting van de uitvoering van de opdracht door het marketingbureau;
 • Indien met (sommige) opdrachtgevers overeenkomsten voor een bepaalde termijn wordt aangegaan, de opzegging van de overeenkomst.

Algemene voorwaarden marketingbureau nodig?

Voor uw marketingbureau kunnen wij rechtsgeldige algemene voorwaarden opstellen. De algemene voorwaarden worden op maat gemaakt.

Prijs opstellen algemene voorwaarden marketingbureau: vanaf € 399,-

De prijs is inclusief eventuele correctierondes, zodat de geleverde algemene voorwaarden geheel voldoen aan uw wensen.

FORMULIER OFFERTE ALGEMENE VOORWAARDEN OPSTELLEN

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
 • Kwaliteit
 • Maatwerk
 • Garantie
 • Ervaring