Kies voor écht maatwerk, meer dan 19 jaar ervaring en meedenkend

Offerte aanvragen

Arbeidsrecht

Met het arbeidsrecht heeft iedereen direct of indirect regelmatig te maken. Bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe werknemer aanneemt, of juist wanneer de arbeidsrelatie met een werknemer dient te worden beëindigd, door bijvoorbeeld disfunctioneren of een reorganisatie, maar ook als het gaat om arbeidsvoorwaarden of bijvoorbeeld medezeggenschap. De experts van Juridische Supermarkt kunnen u bijstaan bij al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken en/of geschillen.

De Juridische Supermarkt is er voor:

  • Werkgevers;
  • Ondernemingen;
  • Bestuurders;
  • Ondernemingsraden;
  • Zzp-ers.

Arbeidsrecht documenten

De Juridische Supermarkt kan u bijstaan bij al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken en/of geschillen, maar ook bij het opstellen van uw arbeidsrechtelijke documenten. Hieronder treft u een overzicht aan van de arbeidsrechtelijke documenten die wij o.a. voor u kunnen verzorgen. Staat het document dat u nodig heeft er niet bij of heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen.

>> Arbeidsovereenkomst

Voor uw (nieuwe) werknemer kunnen wij de arbeidsovereenkomst opstellen. Dit kan een arbeidsovereenkomst zijn voor bepaalde of onbepaalde tijd, een min-max contract of bijvoorbeeld een oproepcontract.

>> Arbeidsovereenkomst DGA

Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) geldt ander arbeidsrechtelijk regime dan voor een werknemer. Omdat er een ander arbeidsrechtelijk regime geldt, ziet ook de arbeidsovereenkomst voor een directeur-grootaandeelhouder er anders uit dan voor een werknemer.

>> Arbeidsvoorwaardenregeling

Een arbeidsvoorwaardenregeling (ook wel personeelsreglement, personeelsgids, personeelshandboek of arbeidsvoorwaardenreglement), bevat arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle of bepaalde groepen medewerkers van een onderneming en zijn in het leven geroepen om een cao aan te vullen, of omdat er juist geen cao van toepassing is.

>> Autoregeling

Indien u uw werknemer(s) een (lease)auto ter beschikking wil stellen, dan kunt u daarvoor een autoregeling met de werknemer treffen. In een autoregeling zijn de regels opgesomd die gelden voor het ter beschikking stellen van de (lease)auto.

>> Beëindigingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan met wederzijds goedvinden worden beëindigd door middel van een beëindigingsovereenkomst (de zgn. vaststellingsovereenkomst). Dit wordt ook wel beëindigingsregeling genoemd.

>> Concurrentiebeding

Met een concurrentiebeding beperkt u het risico dat een werknemer die uit dienst gaat, alle kennis en vaardigheden die hij bij uw bedrijf heeft opgedaan meeneemt naar de concurrent of een eigen bedrijf begint in dezelfde branche.

>> Diefstalprotocol

Een diefstalprotocol is een onmisbaar element in het beleid van een werkgever dat diefstal niet getolereerd wordt. Mocht een werknemer zich schuldig maken aan diefstal, dan staat u met een diefstalprotocol – mits dit ook consequent wordt toegepast – sterker bij een eventueel ontslag (op staande voet) van deze werknemer.

>> E-mail- en internetprotocol

Het is als werkgever soms lastig een goede balans te vinden tussen verantwoord gebruik van e-mail en het internet door werknemers en bescherming van privacy van werknemers. In dat geval is het aan te raden afspraken te maken over gebruik van e-mail en internet op het werk.

>> Freelance overeenkomst

Voert u als freelancer werkzaamheden uit of gaat u een freelancer inhuren voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, dan wordt tussen partijen doorgaans een freelance overeenkomst (ook wel overeenkomst van opdracht) gesloten.

>> Managementovereenkomst

De managementovereenkomst is de overeenkomst die doorgaans wordt gesloten tussen de persoonlijke holding van de DGA en de werk-B.V. De managementovereenkomst is een overeenkomst van opdracht en geen arbeidsovereenkomst.

>> Min-max contract

Voor de werknemer waarmee u een flexibele arbeidsrelatie wilt aangaan waarbij het minimaal en maximaal aantal te werken uren wordt afgesproken, wordt doorgaans een min-max contract gesloten.

>> Nul-urencontract

Voor de werknemer waarmee u een flexibele arbeidsrelatie wilt aangaan waarbij geen (minimum) aantal uren wordt afgesproken, kunnen wij een nul-urencontract opstellen.

>> Ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

Wilt u uw werknemer(s) ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen? In dat geval moet een ontslagvergunning bij het UWV worden aangevraagd. Wij kunnen voor u uw ontslagaanvraag verzorgen of uw ontslagaanvraag controleren en/of aanpassen.

>> Ontslagaanvraag wegens langdurige ziekte

Is uw werknemer langdurig ziek en wilt u om die reden uw werknemer ontslaan? In dat geval moet een ontslagvergunning bij het UWV worden aangevraagd. Wij kunnen voor u uw ontslagaanvraag verzorgen of uw ontslagaanvraag controleren en/of aanpassen.

>> Overeenkomst van opdracht

Voor de opdracht die u verleent of voor de opdracht die aan u wordt verleend, wordt doorgaans een overeenkomst van opdracht gesloten. De inhoud van de opdrachtovereenkomst is o.a. afhankelijk van de werkzaamheden die de opdrachtnemer uitvoert en of de opdrachtnemer een zzp’er is.

>> Oproepcontract

Voor een werknemer waarmee u een flexibele arbeidsrelatie wilt aangaan wordt veelal voor een oproepcontract gekozen. Een oproepcontract kan o.a. bestaan uit een min-max contract of een nul-urencontract.

>> Personeelshandboek

Een personeelshandboek (ook wel personeelsreglement, personeelsgids, arbeidsvoorwaardenregeling of arbeidsvoorwaardenreglement), bevat arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle of bepaalde groepen medewerkers van een onderneming en zijn in het leven geroepen om een cao aan te vullen, of omdat er juist geen cao van toepassing is.

>> Privacy beleid

Indien u persoonsgegevens verwerkt, dan volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat u bepaalde informatieplichten heeft jegens de personen van wie u persoonsgegevens verwerkt. Deze informatieplichten en overige informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in een privacy beleid.

>> Protocol alcohol- en drugs

Helaas komt alcohol- en/of drugsgebruik op het werk regelmatig voor. Heeft u als werkgever ook te maken met alcohol- of drugsgebruik op de werkvloer, of wilt u dit juist zoveel mogelijk voorkomen? Een van de mogelijkheden is het opstellen van een alcohol- en drugsprotocol.

>> Relatiebeding

Regelmatig wordt er in een arbeidsovereenkomst een relatiebeding opgenomen. Met een relatiebeding beperkt u het risico dat een werknemer die uit dienst gaat uw klanten benadert of meeneemt.

>> Studieovereenkomst

Wilt u in uw werknemer investeren door middel van een studie of opleiding? En wilt u voorkomen dat uw werknemer tijdens of kort na het voltooien van de studie of opleiding elders een baan aanvaardt? In dat geval is het aan te raden om de afspraken omtrent de studie tussen u en uw werknemer vast te leggen in een studieovereenkomst, ook wel studiekostenbeding genoemd.

>> Vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan met wederzijds goedvinden worden beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst of beëindigingsregeling genoemd).

>> Vrijwilligersovereenkomst

Voor de vrijwilligers die voor uw organisatie vrijwilligerswerk uitvoeren kunnen wij een rechtsgeldige vrijwilligersovereenkomst opstellen. Het is belangrijk dat de vrijwilligersovereenkomst niet wordt gezien als een dienstbetrekking.

>> Zzp overeenkomst

Indien een zzp’er werkzaamheden voor een opdrachtgever gaat uitvoeren, dan kunnen partijen hun afspraken en overige rechten en plichten vastleggen in een overeenkomst.

 

  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring