Tips algemene voorwaarden opstellen

Gaat u algemene voorwaarden opstellen voor uw bedrijf? Lees dan eerst de onderstaande tips voordat u begint met het opstellen. Nadat u aan de hand van onze tips uw algemene voorwaarden heeft opgesteld, kunnen wij gratis uw algemene voorwaarden controleren.

1. Kopieer niet andermans algemene voorwaarden

  • Ten eerste: Omdat u niet weet of deze algemene voorwaarden juridisch correct zijn.
  • Ten tweede: Geen enkel bedrijf is hetzelfde. Er kunnen in de algemene voorwaarden bepalingen staan die op uw bedrijfsvoering niet van toepassing zijn. Of er kunnen juist bepalingen ontbreken die voor u van belang zijn.
  • Ten derde: Uw concurrent kan bezwaar maken tegen het overnemen van zijn algemene voorwaarden, zie ook Algemene voorwaarden kopiëren toegestaan?

2. Zet geen bepalingen in algemene voorwaarden die in strijd zijn met de wet

Indien in de algemene voorwaarden bepalingen staan die in strijd zijn met de wet, dan zijn deze bepalingen nietig of kunnen deze bepalingen vernietigd worden door uw wederpartij. Dit heeft tot gevolg dat de bepalingen niet geldig zijn. In de wet zijn de zwarte en grijze lijst opgenomen, waarin “verdachte” en “verboden” bedingen zijn omschreven. Bij het opstellen van de algemene voorwaarden is het belangrijk rekening te houden met de zwarte en grijze lijst.

Consumentenrecht

Gaat u (tevens) overeenkomsten aan met consumenten, dan is het consumentenrecht relevant. Van bepaalde wetsartikelen (buiten de zwarte en grijze lijst om) mag niet ten nadele van de wederpartij zijnde een consument worden afgeweken.

3. Begin met de definities

Neem in het eerste artikel van de algemene voorwaarden de definities op die in de algemene voorwaarden worden gebruikt. Door duidelijke definities op te nemen in de algemene voorwaarden kan geen discussie ontstaan over de betekenis van een bepaalde term. Daarnaast is het belangrijk dat de definities in de algemene voorwaarden consequent worden gebruikt.

4. Neem uw bedrijfsgegevens op

Uw bedrijfsgegevens, zoals adres en Kamer van Koophandel-nummer, dienen duidelijk in de algemene voorwaarden te worden opgenomen. Uw bedrijfsgegevens kunt u bijvoorbeeld opnemen in het artikel met de definities.

5. Noem geen prijzen of tarieven

Prijzen en tarieven zijn kernafspraken en die horen niet in de algemene voorwaarden thuis. De prijzen of tarieven moeten in de overeenkomst worden opgenomen of, indien de overeenkomst online tot stand komt, duidelijk op de website staan. Wel kan in de algemene voorwaarden worden opgenomen dat prijzen en tarieven gewijzigd kunnen worden. Let er daarbij op dat de bepaling over de prijs- of tariefwijziging niet in strijd is met de wet.

6. Bedenk de risico’s die uw bedrijf loopt

Door na te gaan welke risico’s voortvloeien uit uw bedrijfsactiviteiten kunt u deze risico’s verwoorden in de algemene voorwaarden en bepalen voor welke partij het risico komt. Let er op dat het verleggen van bepaalde risico’s of het beperken van de aansprakelijkheid in strijd met de wet kan zijn, zie voor meer informatie Aansprakelijkheid beperken in algemene voorwaarden.

7. Zorg voor een duidelijke inhoud

In de wet is opgenomen dat algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk moeten zijn. Bij twijfel over de betekenis van een beding in de algemene voorwaarden, dan prevaleert de voor de wederpartij gunstigste uitleg. Deze uitlegregel geldt alleen voor de wederpartij zijnde een consument. Let er ook goed op dat er geen tegenstrijdigheden in de algemene voorwaarden staan.

8. Gebruik niet een te klein lettertype

Algemene voorwaarden worden ook wel de “kleine lettertjes” genoemd, maar de “kleine lettertjes” mogen niet onleesbaar klein zijn. De wederpartij dient de algemene voorwaarden zonder een vergrootglas goed te kunnen lezen.

9. Zorg voor een logische opbouw

Plaats bijvoorbeeld niet de bepaling over offertes na de bepaling over de (op)levering. Daarnaast is het verstandig om gebruik te maken van artikelen met nummers en met genummerde leden, zodat in de algemene voorwaarden makkelijk verwezen kan worden naar een ander artikel in de algemene voorwaarden.

Tips over de inhoud van algemene voorwaarden

Het is lastig om over de inhoud van de algemene voorwaarden tips te geven, aangezien de inhoud van de algemene voorwaarden voor een aannemersbedrijf totaal anders moeten zijn dan de inhoud van de algemene voorwaarden voor een ICT-bedrijf.  Voor een opsomming van bepalingen die vaak in algemene voorwaarden voorkomen, zie Wat moet er in algemene voorwaarden staan?

Toch liever algemene voorwaarden laten opstellen? Voor uw bedrijf stellen wij duidelijke en rechtsgeldige algemene voorwaarden op.

 

author_photo

Over de auteur

mr. Mirjam Geuze info@juridische-supermarkt.nl 0516 – 427298

Specialist in

  • Contractenrecht
  • Overeenkomsten opstellen
  • Algemene voorwaarden opstellen
  • Kwaliteit
  • Maatwerk
  • Garantie
  • Ervaring